Federata e Çiklizmit e Kosovës

www.kosovafc.com
E-mail:[email protected]

Kryetar: Avni Nuha
Mob:
+383 44 323 111
Sekretar gjeneral: Njazi Berisha
Mob:
+383 44 138 474

Numri i klubeve: 8
Seniore: 10
Seniorë: 30
Juniore: 12
Juniorë: 24
Kadete: 18
Kadetë: 30
Pionere: 15
Pionerë: 25

Meshkuj të regjistruar: 109
Femra të regjistruara: 55
Gjithsej: 164.