Departamenti për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

Departamenti për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

Maliqe Hashani-Qerimi, drejtore

 
Email: [email protected]
 
Tel: 038 211 439


Shkelzen Nuza, Menaxher i TI-së

 
Email: [email protected]
 
Tel: 038 211 510


Miftar Latifi, Zyrtar i lartë i TI-së

 
Email: [email protected]
 
Tel: 038 20 02 25 53 


Nasuf Pllana, Zyrtar i TI-së

 
Email: nasuf.pllana@rks-gov.net