Personeli

Iber Alaj, Drejtor i Departamentit Të Sportit
E-mail: [email protected]
Tel: 038211451

Afërdita Fazliu, Udhëheqëse e Divizionit për Federata
E-mail: [email protected]
Tel: 038211458

Florim Kryeziu, Udhëheqës i Divizionit për Infrastrukturë Sportive
E-mail: [email protected]
Tel: 038213101

Fikret Shatri, Udhëheqës i Divizionit për Sportin Shkollor dhe Sportin për të Gjithë
E-mail: [email protected]
Tel: 038211455

Avni Shala, Koordinator i Shtëpisë së Sportit
E-mail: [email protected]
Tel: 038223497

Sevdie Gashi, Asistente Ekzekutive
E-mail: [email protected]
Tel: 038211452

Gëzim Krasniqi, Asistent i Divizioneve
E-mail: [email protected]
Tel: 038211284

Nuraj Kurtesh, Asistente Ekzekutive
E-mail: [email protected]
Tel: 038211452

Kadrije Tosuni, Zyrtare për Sport
E-mail: [email protected]
Tel: 038211454

Shqipe Zogiani, Zyrtare për Sport
E-mail: [email protected]
Tel: 038211453

Agron Gashi, Zyrtar për Sport
E-mail: [email protected]
Tel: 038213047

Fatlum Grajqevci, Zyrtar për Sport
E-mail: [email protected]
Tel: 038211457

Arsim Thaqi, Zyrtar për Sport
E-mail: [email protected]
Tel: 038211456

Enver Tahiraj, Zyrtar për Mjekësi Sportive
E-mail: [email protected]
Tel: 038212915

Fidan Shatri, Zyrtar për Koordinim me Federata
E-mail: [email protected]
Tel: 038212957

Agron Mecinaj, Koordinator për KOK
E-mail: [email protected]
Tel: 038211407

Adelina Bacaj-Dreshaj, Zyrtare e Sport
E-mail: [email protected]

Refki Osmani, Zyrtare për Infrastrukturë Sportive
E-mail: [email protected]
Tel: 03822241

Vlora Jahaj, Zyrtare për Infrastrukturë Sportive
E-mail: [email protected]
Tel: 038212709

Arlinda Ramosaj, Zyrtare për Infrastrukturë Sportive
E-mail: [email protected]

Nisa Çabrati, Zyrtare për Infrastrukturë Sportive
E-mail: [email protected]

Daut Thaqi, Zyrtar për Sport
E-mail: [email protected]