Zyra për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta

Personeli

 
Drejtori i Zyrës për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta
Tel: +383 38 200 22 563
 

Zjarrta Osmani
Zyrtare e Lartë për Certifikim dhe Mbikëqyrje të Shoqatave Kolektive
Tel: +383 38 200 22 229
E-mail: [email protected]

Donjeta Bytyçi
Zyrtare e Lartë për Promovimin e të Drejtave të Autorit
Tel: +383 38 200 22 232
E-mail: [email protected]

Hidajete Osmani
Asistente Administrative e Drejtorit
Tel: +383 38 200 222 47
E-mail: [email protected]