Publikimi i manualit të trajnimit “Menaxhimi i Ciklit të Projektit”

01.06.2021

Me qëllim të fuqizimit të kapaciteteve të Qendrave Rinore / Organizatave Rinore në Menaxhimin e Ciklit të Projekteve, GIZ Kosovo në bashkëpunim me MDA - Managment Development Associates ka mbështetur Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) në përgatitjen e këtij manuali.

Përveç përfaqësuesve të Qendrave Rinore / Organizatat Rinore, manuali në versionin elektronik është i qasshëm nga të gjithë përmes linkut: https://lnkd.in/ddwxgUQ

Prapa