Obaveštenje o podizanju stručnih kapaciteta

02.08.2022

Objavljivanje rezultata evaluacije prijava sa Javnog poziva za podizanje stručnih kapaciteta mladih stručnjaka kroz finansijsku podršku studiranju u oblasti kulture, kulturnog nasleđa i sporta za 2022. godinu.

Ministarstvo kulture, omladine i sporta Vas obaveštava da je završeno ocenjivanje svih aplikacija sa Javnog poziva za podizanje stručnih kapaciteta mladih stručnjaka kroz finansijsku podršku studiranju u oblasti kulture, kulturnog nasleđa i sporta za 2022. godinu objavljeno, od 06.05.2002, na onlajn platformi Ministarstva kulture, omladine i sporta.

Prema podacima komisije za ocenjivanje aplikacija, od ukupno 41 aplikanata, nijedan nije ispunio kriterijume definisane u javnom pozivu MKOS-a.

U prilogu je link sa spiskom i obrazloženjima onih koje je komisija za ocenjivanje odbila: https://www.mkrs-ks.org/repository/docs/Arysetimet_e_komisionit_per_anulimin_e_thirrjes_per_Ngritjen_e_kapaciteteve_Profesionale.pdf

Takođe, Ministarstvo kulture, omladine i sporta Vas obaveštava da će uskoro biti ponovo raspisan Javni poziv za podizanje stručnih kapaciteta mladih stručnjaka kroz finansijsku podršku studiranju u oblasti kulture, kulturnog nasleđa i sporta za 2022. godinu.

Natrag