Dužnosti i Odgovornosti MKOS-a

Ministarstvo kulture, omladine i sporta (u daljem tekstu: MKOS) ima sledeće odgovornosti:

1. Pripremu javnih politika, izradu zakonskih akata, usvajanje podzakonskih akata i utvrđivanje obaveznih standarda u oblasti kulture, omladine, sporta, autorskih i srodnih prava;
2. Sprovodi akcione planove i zakonodavstvo za podršku oblasti kulture, uključujući programe kulturnih institucija i kulturnog nasleđa za zaštitu, očuvanje i promociju kulturnog nasleđa: unapređenje kulturnih veza i međukulturne razmene umetnika, kulturnih udruženja i kulturnih institucija;
3. Sprovodi akcione planove i zakonodavstvo za podršku oblasti omladine, omladinskim organizacijama, klubovima, omladinskim centrima i predstavničkim organizacijama, sa ciljem povećanja učešća u odlučivanju i javnom životu, učešća u neformalnom obrazovanju, zaposlenosti, obrazovanju i promovisanju zdravstva, kulture, sporta i rekreacije;
4. Sprovodi akcione planove i zakonodavstvo za podršku funkcionisanja sportskih aktivnosti i infrastrukture, uključujući programe za podršku sportistima, sportskim specijalistima, klubovima i federacijama u unapređivanju uključivanja, kvaliteta i učešća u domaćim i međunarodnim sportskim aktivnostima i takmičenjima;
5. Sprovodi akcione planove i zakonodavstvo za podršku u oblasti autorskih i srodnih prava, uključujući programe za zaštitu, očuvanju i promociju autorskih i srodnih prava, unapređenju odgovarajućeg zakonodavstva i licenciranju udruženja za kolektivno upravljanje pravima;
6. Izrađuje programe za poboljšanje kvaliteta kulturnih, omladinskih i sportskih proizvoda i usluga kao i pomaže u uspostavljanju kontakata, razmeni informacija i najboljih iskustava;
7. Izrađuje programe za povećanje nivoa kulturne komunikacije i suživota između kultura svih etničkih, verskih ili jezičkih zajednica u zemlji, uključujući kulturnu promociju i saradnju u oblasti kulture, omladine i sporta u inostranstvu;
8. Obavlja i druge dužnosti koje su ministarstvu dodeljene odgovarajućem važećem zakonodavstvu.