Ministar je izbliza sagledao pripreme za ‘Bazičnu Izložbu’ u Muzeju Kosova

21.02.2018

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, posetio je danas Muzej kosova da bi izbliza sagledao pripreme koje se vrše za ‘Bazičnu Izložbu’ koja je predviđena u okviru aktivnosti, obeležavanja 10-to godišnjice Nezavisnosti Kosova. Na kojoj će se izložiti rukotvorine i kolekcije objekata kulturne baštine i istorije naše zemlje.

‘Bazičnu Izložbu’ u Muzeju Kosova predstavlja istorijsku hronologiju i tematske narative. Za svaki paviljon su identifikovane teme sa simbolima, koje se materijalizuju u obliku eksponata i određenim crtama prezentiranja.

Eksponati koji će se prezentirati na ovoj izložbi, datiraju još od vremena Neolita do objave nezavisnosti Republike Kosova, godine 2008. Svi su eksponati rukotvorine pokretne kulturne baštine Kosova i ogledaju kulturni i istorijski identitet Kosova.

Ministar Gashi je primio i sagledao eksponate nacionalnog heroja Ise Boletinija iz Nacionalnog Muzeja Republike Albanije, među njima i revolver, mač, nošnju, sat i čibuk.

Objekti heroja će biti izloženi ja javnost u okviru ‘Bazične Izložbe’ u jednom određenom vremenskom periodu do mesec dana.

Ministar Gashi je procenio delatnost koja je izvršena na pripremanju izložbe, okvalifikujući je kao veoma važnim događajem, koji omogućuje donošenje pred javnost drevna sećanja, modernu istoriju i našu prošlost.

“Ovo je jedno posvećenje i naše obećanje kao ministarstva i Vlade Kosova uopšte, da kulturnu baštinu naše zemlje tretiramo onako kako treba, mi smo snažno podržali realizovanje izložbe o kojoj je reč i, ovom prilikom, izražavan zahvalnost i priznanje, svima onima koji su angažovani da dostignu jednu ovakvu, sjajnu delatnost ”, reako je ministar.

‘Bazična Izložba’ uMuzeju Kosova, svečano će se otvoriti datuma 23. februara 2018., kojom prilikom će se od predsednika Skupštine Kosova, Kadri Veselija, muzeju pokloniti Izjava Nezavisnosti, koja će nastaviti da bude predstavljena u ambijentu Muzeja Kosova.

Natrag