Umetnost kao alat za reagovanje na društvene probleme

05.08.2022

Prištini je dodat novi mural kojim se želi da podigne svest o ubijanju žena i rodno zasnovanom nasilju. „Slomljeni snovi“ je posvećen svim ženama i devojkama koje su ubili njihovi muževi ili partneri.

Ovakva umetnička dela su moćan način da se pitanje ubijanje žena učini vidljivim i da se dovedu u pitanje norme i stereotipi koji opravdavaju nasilje i koji su duboko ukorenjeni u patrijarhalnom sistemu na Kosovu.

Mural je izradio Kosovski centar za rodne studije zajedno sa poznatom umetnicom/slikarkom Fitore Berisha Alisdottir, dok su projekat podržali Ministarstvo kulture, omladine i sporta, Opština Priština i UN Women.

Natrag