Ponovno objavljivanje javnog poziva za podršku projektima u oblasti kulture i mladih

13.04.2021

Danas, 13.04.2021, Ministarstvo kulture, omladine i sporta ponovo je objavilo poziv za podršku projektima u oblasti kulture i omladine.

Novo objavljivane javnog poziva se vrši na osnovu činjenice da planiranje finansijske podrške treba da bude u okviru godišnjeg budžeta koji se odražava u Zakonu o godišnjem budžetu Republike Kosovo, ali i u skladu sa prioritetima i strateškim ciljevima Vlade Republike Kosovo i Ministarstva kulture, omladine i sporta.

Ponovno objavljivanje javnog poziva dolazi korak Ministarstva kulture, omladine i sporta da se prilagodi okolnostima stvorenim od Pandemije COVID-19 i kao spremnost da pokažu solidarnost jedni s drugima, ali i sa Ministarstvom zdravlja i drugim organima koji su postali deo borbe za ublažavanje posledica izazvanih pandemijom i zdravstvenim vanrednim situacijama.

Dole navedeno pronaći ćete detaljne informacije o aplikaciji.

Za javne pozive za podršku projektima, molimo posetite sledeći link:
https://www.mkrs-ks.org/?page=3,114

Natrag