Na 10-godičnjici Nezavisnosti Kosova, MKOS je dodelio nagrade za književnost

15.02.2018

U okviru predviđenih aktivnosti za organizovanje, prema državnoj agendi za 10-godičnjicu Nezavosnosti Kosova, Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi je, na jednoj ceremoniji, izvršio dodelu Nacionalnih Nagrada za Životno Delo "Azem Shkreli" i Godišnjih Nagrada za Književnost.

Godišnja Nagrada za Životno Delo “Azem Shkreli” dodeljena je piscu Rushit Ramabaji, kao svestranom autoru, sa jednim korpusom od 36 dela sa pet različitih žanrova, romana, novela, bajki, drama, poezije, kritičke literature, estetske i momografije.

Žiri je procenio da je Rushit Ramabaju kao autora sui generis i da je deo u panteonu nacionalnih, stvaralačkih dela, dostojanstven da se ispoštuje nagradom “Azem Shkreli”, koja ima finansijsku vrednost od pet hiljada evra.

nagrada za prozu “Anton Pashku” je dodeljena piscu Fatmir Halimiju, za delo “dve smrti jednog života”, prema žiriju, autor u ovom delu istovremeno tretira temu rata i ljubavi. Fabula ovog dela nije proizvod mašte nego ima sastojke realnosti u jednoj sentimentalnoj strukturi.

Dok je nagrada za najboljhe delo u poeziji“Ali Podrimja” dodeljena je za dva pisca: Ismail Sylu za poetično delo “Moja potištena Domovina” koji, preko lirske elokvencije završava sa epizmom, imajući kao početnu tačku glagol, ne samo u narodnoj nošnji, i za pesnika Ragip Syla za delo “Strahujem za tebe” kao jednom reprezentativnom glasu albanske poezije, prenošenjem znaka filozofije i mediativnosti.

Žiri je odlučio da za ovu godinu, nagradu za decu i omladinu “Vehbi Kikaj”, podeli u dva dela, za pisce Mexhit Mehmetija “Pešaci Hero Linda” za priče koje prenose i sapliću poruke za život omladine; odnosno Avni Dehariju za Skup priča “Baklje Slobode” koja šalje suštinsku poruku za slavnu istoriju epohe Skenderbega.

Nagrada za najbolje delo književne kritike i eseistike “Ibrahim Rugova” dodeljena je Arben Veselaju za studij “Kadareova Tema”, koji je analizirao i izdvojio stilističke i jezičke osobenosti za publicistiku i eseistiku čitavog eseističkog opusa Ismail Kadarea.

Nagrada za najbolje prevedeno delo na labanskom jeziku i obratno “Pjetër Bogdani” dodelejan je Orjela Stefasanim za delo “Ljudi i zupčanici” Ernesto Sabatosa, koje je žiri procenio da je postigla da prevaziđe izazov prevođenja jedne problematčne knjige, u tematskom i terminološkom aspektu, koja je prevodilac uspela da prinese na tečnom albanskom jeziku, zajedno sa konceptom autora.

Svaka nagrada je u monetarnoj vrednosti od 2,500 evra, dok će laureati koji dele nagradu u jednoj kategoriji, biti nagrađeni sa sumom od 1250 evra. Nagrade su određene prema Pravilniku br. 06/2015 (MKOS) za Nacionalnu Književnu Nagradu za Životno Delo “Azem Shkreli” i Godišnje Nagrade za Književnost.

Laureati su dobili nagrade na osnovu odluke profesionalnog žirija u sastavu Hysen Matoshija, Merxhan Abdyla, Brikenë Ceraja- Beka, Shkelqim Millakua i Qazim Thaçija.

Ministar Gashi je dodeljene nagrade okvalifikovao kao priznanje od institucija, rad i književno stvaralaštvo naših pisaca i autora i, podrška ministarstva se smatra i kao podsticaj u uzdizanju kvalitetnih umetničkih vrednosti.

“Ja, kao ministar visoko cenim dodelu ovih nagrada za književnost, jer verujem da, dodeljivanjem nagrada na redovnim godišnjim osnovama, mi doprinosimo i stimulaciji i podsticaju kod stvaralaca, da pišu i obogaćuju umetnost naše pisane reči ”, rekao je ministar Gashi.

Ministarstvo je, istakao je ministar Gashi, iz godine u godinu povećalo podršku za objavljivanje, kupoviju i raspodelu knjige, kao kulturne politike koja ima za cilj unapređenje i intenziviranje književne umetnosti u našoj zemlji.

Laureat Ramabaja je izrazio da se oseća sretnim, ako je postigao da prenese kod čitaoca, u najmanju ruku, poruku za dobrim, lepim i humanim.

“osećamo se počastvovanim da danas, na 10-to godičnjici državnosti Kosova, naše stare Dardanije, dobijemo ovu nagradu, upravo od naših ljudi, upravo od našeg Ministarstva Kulture, upravo od naše države, za čije su se temelje žrtvovale tolike generacije, tokom vekova, do palih boraca OVK-a. Želimo da u budućim decenijama i vekovima, čovek bude bolji, naša država bolja i jača ”, rekao je Ramabaja.

Natrag