U Vladi je prihvaćen Nacrt Dokumenta o Stepenovanju i Platama za Stvaraoce i Izvođače

29.01.2018

Na današnjem sastanku Vlade Kosova, šestom po redu ove godine, prihvaćen je Nacrt Dokumenta o Stepenovanju i Platama za Stvaraoce i Izvođače u Kulturi i Profesionalnih Radnika Kulturne Baštine.

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi u svom ekspozeu, govorio je da Nacrt Dokumenta ima za cilj stvaranje i razvoj kulturnih politika, ambijenat i podobne mehanizme za promovisanje kulture, što se smatra jednim od najvažnijih pitanja.

U tom okviru, Nacrt Dokumenta predviđa podržavanje ljudskih kapaciteta iz oblasti kulture i kulturne baštine, obezbeđenje dostojanstvenog i zasluženog tretiranja za ovu važnu kategoriju društva, sa ciljem uzdizanja institucionalne performanse i bogaćenja kulturnog života kao i zaštiti kulturne baštine u našoj zemlji.

“Plate i stepenovanje radnika kulture i kulturne baštine su uređene u Pravilniku br. 05/2011 za stepenovanje plata za stvaraoce i izvođače u kulturi i profesionalnih radnika u kulturnoj baštini, pravilnik taj, koji je predvideo adekvatno i zasluženo uređenje ali, vremenom se naišlo na probleme po pitanju stepenovanja radnika iz oblasti kulture i kulturne baštine u vezi neadekvatnih stepenovanja; neadekvatan status i profesionalno pozicioniranje; problem niskih, nekonkurentnih plata sa reonom i nejednako tretiranje radnika unutar institucija”, reako je ministar Gashi.

Ministar Gashi je istakao činjenicu da je, u cilju adresiranja problema i određivanja novih rešenja, Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta preuzelo iniciativu za uređenje Nacrt Dokumenta, analizirajući postojeće stanje i nudeći adekvatna rešenja za identifikovane probleme.

Ministar je dodado da, na osnovu izvršenih analiza, rezultiralo je da su plate niske u javnim kulturnim institucijama u Republici Kosova i, identifikovana je velika smetnja u obezbeđenju buduće generacije sa profesionalcima ove oblasti.

“Obezbeđenjem jedne plate kao konkurentnog osnova u reonu, doprineće konkurenciji i većem interesovanju profesionalnih, kulturnih radnika u javnim institucijama kulture ”, reako je ministar, procenjujući da će razmatranje i povećanje aktuelnih plata za ovu kategoriju biti ključna delatnost, u postizanju određenih objektiva u programskim politikama u kulturi i kulturnoj baštini.

Natrag