MINISTAR GASHI JE POSVEĆEN ZA REŠAVANJE STATUSA POZORIŠTA PO OPŠTINAMA REPUBLIKE KOSOVA

01.12.2017

Ministar Kulture, Omladine i Sporta Kujtim Gashi je dočekao na jednom susretu predstavnike sindikalnog društva pozorišta grada Gnjilana, na čelu sa g. Naser Zymberijem.

Ministar Gashi je tokom ovog susreta ozbliza upoznat sa problemima i izazovima sa kojima se susreću glumci pozorišta, grada Gnjilana, posebnim naglaskom sa problemima u vezi plata glumaca.

Naser Zymberi, predsednik sindikata pozorišta, grada Gnjilana je informisao Ministra Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta za kašnjenja tokom isplaćivanja plata, zahtevajući da se Ministarstvo angažuje za rešavanje zakonskog statusa glumaca pozorišta grada Gnjilana.

Ministar Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta g. Kujtim Gashi je tokom susreta izrazio svoju spremnost i političku volju da se angažuje u adresiranju ovog problematičnog pitanja za glumce pozorišta, ne samo opštine Gnjilana, nego i ostalih opština u Republici Kosova, ističući činjenicu da će MKOS, preko odgovornih institucija, početi sa radom u formiranju radne grupe, gde bi se adresirala sva pitanja i problemi sa kojima se suočavaju pozorišta gradova sa svojim funkcionisanjima za realizovanje ciljeva slobodnog, umetničkog stvaralaštva, u delatnosti pozorišta gradova.

Takođe, MKOS će se angažovati u koordinaciji sa dotičnim opštinama, da obezbedi postojano rešenje za funkcionisanje pozorišta na čitavoj teritoriji Republike Kosova.

Natrag