Federata e Karatesë se Kosovës (FKK)

FEDERATA E KARATESË E KOSOVËS 

Kryetar: Fadil Arifi
Shtëpia e Sporteve
Rr. Agim Ramadani nr. 17
10000 Prishtinë
Kosovë
Web: www.karate-ks.org
Email: info@karate-ks.org

Memli Krasniqi

Ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit