Ministar Krasniqi je, na jednom susretu upoznavanja, dočakao ambasadora Albanije na Kosovu, Qemala Minxhozija

03.04.2014

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Memli Krasniqi, dočekao je danas, na jednom susretu upoznavanja, Ambasadora Albanije na Kosovu, Qemala Minxhozija.

Čestitajuċi mu na zadatku, Ministar Krasniqi je zhvalio ambasadoru na saradnji koju je Albanija pružila Kosovu u oblasti kulture, sporta, omladine i kulturne baštine, a koja je služila kao primer saradnje među dvema zemljama.

On je upoznao ambasadora o razvojima iz oblasti kulture, omladine, kulturne baštine i sporta na Kosvu kao i o buduċim projektima.

Ministar je rekao da je, jedan od najvažnijih projekata za kulturu Kosova, ali i onu u Albaniji, potpisivanje Zajedničkog Kulturnog Kalendara, koji je sada veċ počeo da se sprovodi, kako na Kosovu, tako i u Albaniji.

On je rekao da ċe ubuduċe biti još više zajedničkih projekata između Kosova i Albanije, što se tiče kulture, kulturne baštine, sporta i omladine.

Sa druge strane, ambasador Minxhozi je zahvalio ministru na dočeku i čestitao mu na izvršenoj delatnosti za unapređenje i promovisanje kulturne scene na Kosovu, poboljšanju sportske infrastrukture kao i na očuvanju i promovisanju kulturne baštine. Dodao je da ċe raditi na tome da se saradnja između Kosova i Albanije još više produbi u oblastima kulture, sporta, omladine i kulturne baštine.

Natrag