Ministar Krasniqi primio je predstavnike kulturnog društva “Sofra Gjakovare”

25.03.2014

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Memli Krasniqi, danas je primio predstavnike Kulturnog Društva “Sofra Gjakovare” iz Skoplja predvođena od strane predsednika društva, Baki Maliqi.

Ministar Krasniqi čestitao predstavnicima Društva “Sofra Gjakovare” za posao koji su obavljali do sada na afirmisanju kulture i produbljivanja saradnje sa kulturnim institucijama na Kosovo. On je informisao prisutne za aktivnosti i obavljeni posao koje činilo MKOS u oblasti kulture, gde je podvukao postizanje ciljeva u potpisanju zajedničkog kalendara između Kosova i Albanije.

Isto tako, minister Krasniqi informisao je goste da podrška za kulturu je povečana stalno, udvostručenjem budžeta za kulturu, za razliku od prošlosti.

Predsenik Skopskog društva, Baki Maliqi, zahvalio se ministru za doček. On je informisao ministra o istorijatu društva i kulturnog organizovanja Skopskih albanaca nakon Drugog Svetskog Rata.

Isto tako, Maliqi je govorio o planovima i kulturne projekte koje su realizovali za šest meseci od kada je stvoreno ovo društvo. Među planovima, reako je Maliqi, je i proširenje aktivnosti i na Kosovu.

U susretu je predloženo da se vide mogučnosti koordinacije kao bi u narednim godinama, aktivnosti Kulturnog Društva “Sofra Gjakovare” se uključuju u zajedničkom kulturnom kalendaru.

Natrag