Poznati svetski arhitekta, Ron Arad, Specijalni Savetnik Odelenja Kosova na Bijenali Venecije

03.02.2014

Ron Arad, jedan od poznatih arhitekta u svetu, biće Specijalni Savetnik Odelenja Kosova na Izložbi Arhitetkture na Bijenali Venecije koja če se održati ove godine. Odluku o njegovom imenovanju je doneo Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Memli Krasniqi.

Specijalni savetnik, na osnovu odluke če dati savete u svakoj fazi kuratoru Paviljona.

Arad je britanski arhitetkta koji je rođen u Izraelu. Njegova kancelarija arhitetkture se nalazi u Londonu. On je ocenjen kao jedinstveni za svoj rad, koji se zasniva uglavnom na metale. Osim arhitetkure Ron Arad je jedan od najeminentnih ličnosti u oblasti idustrijskog dizajna.

Prethodno Ministar Krasniqi doneo je odluku i za imenovanja Savetodavnog Borda i Komisionera za Odelenje Kosova na Bijenali Venecije.

Komisioner Republike Kosova za Izložbu Arhitekture na Bijenali Venecije 2014 određuje se Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta.

Kao savetodavno telo imenjuje se Savetodavni Bord u sledećem sastavu:
- Ilir Gjinolli
- Ilir Murseli
- Gjejlane Hoxha
- Florina Jerliu
- Përparim Rama

Savetodavni Bord, po odluci, predložiće Komisionaru 3 do 5 predloga za potencijalnog kuratora.

Komisioner, nakon preuzimanja predloga od Borda, imenjuje Kuratora.

Troškove o realizaciji izložbe preuzima Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, uključujući i koordinisanje mogućih donacija.

Ovo je treći put gde Kosovo učestvuje na Bijenali Venecije, i drugi put na Izložbi Arhitekture.

Natrag