Arheološki pronalasci u Dresniku Kline, su jedna od najizvanrednijih pronalazaka koja su ivršena u nekoliko zadnjih decenija

15.08.2013

Arheološka iskopavanja koja su započela u selu Dresnik, opštine Kline, godine 2012 i nastavila u ovoj godini, otkrila su jednu široku građevinu, za koju se misli da datira od pre mnogo vekova, tačnije pripada rimskom periodu. Ovo se otriċe smatra kao najvažnijim, koje se dogodilo u nekoliko zadnjih decenija na Kosovu, iz oblasti arheologije.

Ova su se arheološka iskopavanja, još od samog početka, podržavala od Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, dok su izvršavana od Arheološkog Instituta Kosova. Nosioc projekta je bio arheolog Masar Valla.

Ministar Memli Krasniqi, je izvršio danas jednu posetu ovom prostoru, da bi izbliza video čitav posao koji je izvršen na iskopavanjima ali, i da bi izrazio potpunu podršku, da se nastavi sa radom, do iskopavanja čitavog prostora oko monumenta, za koji se smatra da je u veličini oko 300 kvadratnih metara i propratnog prostora oko njega.

Ministar Krasniqi je rekao da su otkriċa i delatnost, koja su izvršena ovim iskopavanjima, fenomenalna.

“Od informacija koje sam dobio od naših eksperata, proizilazi da je ovaj trud bio najinteresantnije otriċe koje je izvršeno na Kosovu, za nekoliko decenija, što se oblasti arheologije tiče”, rekao je, dodajuċi da ċe MKOS nastaviti da i sledeċih godina, pruži zasluženi prioritet ovom lokalitetu i da ċe se, u saradnji sa dotičnim institucijama, napraviti jedan jasan plan za delatnosti i menadžiranje.

“Za sledeċu godinu, nakon istraživanja koja ċemo imati, mi ċemo raditi sa jednim detaljnim planom, da bi smo dostigli do te tačke, da realizujemo jedan otvoreni arheoliški muzej. Ovo je takođe još jedna delatnost, koja iznosi na videlo veoma ranu civilizciju naših predaka, koja je cvetala mnogo vekova ranije”, dodao je Ministar.

Ističuċi angažovanja MKOS-sa za oblast kulturne baštine, Ministar Krasniqi je podsetio da je MKOS prioritizirao arheološku oblast, time da su se u ove tri zadnje godine, umnogostručile investicije za arheologiju, vidno poveċavajuċi broj ekspedicija, što je i rezultiralo sa pronalacima u Dresniku.

Sa dru strane, Predsednik Opštine Kline, Sokol Bashota je zahvalio MKOS-u na pdršci i obeċao da ċe opština pridati posebnu važnost arheološkom lokalitetu u Dresniku, sa ciljem da ubuduċe, ovaj prostor, postane turistička atrakcija.

Otkriveni Monumenat u Dresniku je jedini monumenat ove vrste, koji se do sada otkrio na teritoriji Republike Kosova i, u svakom njegovom odvojenom prostoru, postoje šareni mozaici, urađeni na poseban način.

Natrag