Po prvi put se u Republici Kosova licenciraju dva društva za kolektivno administriranje autorskih prava

12.07.2012

Danas je učinjen jedan veoma važan korak a zaštitu autorskog prava. Dva društva za kolektivno administriranje autorskog prava, APIK-za muzičku oblast i VAPIK-za audio-vizuelnu oblast, dobili su licencu iz Kancelarije za Autorsko Pravo, za administriranje ovih prava, pregovrajuċi u prvom redu sa korisnicima ovih prava.

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, g.Memli Krasniqi je danas predao licence predstavnicima ovih društava, g.Florentu Boshnjaku iz APIK-a i g.Blerimu Gjociu iz VAPIK-a. Ministar im je poželeo uspešan  rad i izrazio ubeđenje da ċe takav primer da slede i stvaraoci ostalih oblasti koja obuhvataju autorsko pravo.

Ministar Krasniqi je na konferenciji za štampu, nakon susreta sa predstavnicima ovih dvaju društava, dodao da je licenciranje ovih društava svakako važan korak za Kosovo, zato što se ovo dešava po prvi put nakon više od 20 godina. “Možda je zakasneli korak ali, drago nam je da smo, jednim velikim angažovanjem kancelarije za autorsko pravo i prvim dvoma društvima za kolektivno administriranje, uspeli da pokrenemo nešto sa mesta. Danas su se po prvi put licencirala dva društva za kolektivno administriranje autorskog prava.

Mi ċemo sto posto biti posveċeni da ove procese guramo napred, jer je to potrebno autorima, društvu uopšte i približuje Kosovo  evropskim standardima, jer je ova oblast jedna od kriterijuma u pravcu našeg evropskog integriranja”, rekao je ministar, najavljujuċi i sledeċe važne korake u funkciji bolje zaštite originalnog stvaralaštva.

Upitan od novinara oko strategije protiv falsifikovanja i piraterije, odgovorio je: “Strategija je u toku završavanja. Imali smo nekoliko susreta, rukovođenih od Kancelarije za Autorsko Pravo i, uz uvaženu pomoċ slovenačkih eksperta, ali i eksperata ostalih država, verujemo da ċemo, ne kasnije do avgusta meseca, imati pripremljenu strategiju da bismo počeli sa njenom implementacijom”.

Licenciranju su se najviše obradovali autori. Blerim Gjoci, producent filma koji predstavlja društvo VAPIK  koje administrira audio-vizuelna prava, rekao je da je ovaj korak za njega stvarno istorijski. “Rekao bih da je ovaj dan za nas stvarno istorijski jer je stvarno istorijski! Po prvi put, nakon 20 godina, konačno je ovaj dan došao. Malo pre sam rekao da je bila potrebna gvozdena volja da bismo došli do ovde. Zahvaljujem svakoj kancelariji ovog ministarstva, posebno  ministru, što su uvek bili spremni da pomognu da se konsolidujemo kao društvo”, izrazio je Gjoci.

Takođe je i Florent Boshnjaku, kompozitor i predstavnik društva APIK, koje administrira prava iz oblasti muzike, rekao da uopšte nije bio lak posao. “Želim da zahvalim Ministarstvo  Kulture, Omladine i Sporta, posebno  ministru Memli Krasniqiju za posao koji su uradili i na datoj podršci. Nije bio lak posao da stignemo do ovde. Do ovog trenutka, bio je to veliki posao  kancelarije za Autorsko Pravo.

Na sreċu, ovo je veoma važan dan za sve autore. Od danas počinje još veċa obaveza za sve nas i, nadamo se da ċemo naiċi na razumevanje kod korisnika  muzike i da ċemo za kratko vreme biti primer države u reonu”, izrazio je Boshnjaku.

Natrag