Obaveštenje o roku za žalbe za podizanje stručnih kapaciteta

04.08.2022

Obaveštenje o roku za žalbe nakon objavljivanja rezultata javnog poziva za podizanje stručnih kapaciteta.

Stranke nezadovoljne rezultatom javnog poziva za podizanje stručnih kapaciteta objavljenog 02.08.2022. godine, imaju pravo žalbe u roku od 5 radnih dana, počev od 05.08.2022.goine.

Žalbe se podnose i evidentiraju u arhivi MKOS-a.

Natrag