Prizrenski Hamam se pažljivo restaurira

02.08.2022

Sa velikom pažnjom i velikom posvećenosti na svaki detalj, u Hamamu Gazi Mehmed-paše u Prizrenu izvode se restauratorsko-konzervatorski zahvati. Trenutno se radi na revitalizaciji unutrašnjih delova.

Hamam, podignut 1574. godine, predstavlja kulturno dobro od posebnog značaja jer je vekovima bio neodvojivi deo života građana Prizrena i postao duhovni i kulturni simbol.

Svaki dan dobar rad u zaštiti kulturnog nasleđa.

Natrag