Naša Priština u „ The Economist“

30.07.2022

Kultura nastavlja da bude najdostojanstvenija prezentovanje Republike Kosovo u svetu. Organizacija Bijenala Manifesta u našoj prestonici, uporedo sa pozitivnim unutrašnjim uticajem na kulturni i ekonomski život Kosova, jača našu poziciju na svetskoj mapi umetnosti. Prestižni međunarodni časopis „The Economist“ je posebnu pažnju posvetio Manifestu u Prištini kroz afirmativan članak o našoj zemlji i transformativnoj moći umetnosti. Kulturna diplomatija je jedan od glavnih segmenata posvećenosti Vlade Kosova našem putu integracije na međunarodnom nivou i razvoju na nacionalnom nivou.

Citat iz članka u časopisu: \ „Manifest je zamišljen kao bijenale eksperimentalne umetnosti u posthladnoratovskoj Evropi. Kada je prvo izdanje otvoreno u Roterdamu 1996. godine, teritorije bivše Jugoslavije bile su u ratu. Danas, više od dve decenije od završetka rata na Kosovu, Priština je prvi grad na Zapadnom Balkanu koji je pozdravio ovu pešačku manifestaciju.\“Ekonomistov“\ članak govori i o akcijama za osnivanje Muzeja savremene umetnosti Republike Kosovo.

Natrag