Kosovo učesnik na najvećoj Svetskoj Konvenciji Sporta “SportAccord”

25.05.2012

Kosovski sport ponovo se predstavlja na najvecoj Svetskoj Konvenciji Sporta “SportAccord”, koja se ove godine održava u  Quebec Kanade, a gde ucestvuju više od 1500 visokih ucesnika sporta iz svih zemalja sveta.  Po ovoj Konvenciji gde Kosovo ima i svoj službeni pavijon sportskog prezentovanja,ucestvuje i Ministar Kulture Omladine i Sporta g.Memli Krasniqi,uz pratnju predsednika Olimpijskog Komiteta Kosova,g.Besim Hasani

Na paviljonu Kosova prezentuju se cinjenice o sportu a posebno za olimpijsku nadu, dudistkinju Majlinda Kelmendi,kojoj u cetvrtak nije dozvoljeno da u Olimpijadi “ London 2012”  predstavlja Kosovo uz zastavu ili kao predstavljanje nezavisnog sportista iz Kosova pod zastavom Medunarodnog Olimpijskog Komiteta. 

Ministar Krasniqi i predsednik Hasani obavljali su susrete sa predstavnicima i visokim zvanicnicima svetskih sportskih institucija,ukljucujuci i potpredsednike i clanove Izvršnog Borda Medunarodnog Olimpijskog Komiteta,predsednike medunarodnih federacija,institucionalne predstavnike raznih zemalja,kompanija za investiranje u sportu,itd.

Ministar Krasniqi u susretima koje je imao predstavljaao je istoriju sporta na Kosovu i cinjenicu da Kosovo za dvadeset godina nalazi se u izolaciji od strane sportske medunarodne zajednice.On je istakao da najnovija zemlja u Evropi ima dosta talenata,koji su istaknuti u velikim svetskim ekipama,odnosno u raznim sportovima.U svakom susretu zahtev je bio poznavanje Federacija Kosova sa punim pravima u  odgovarajucim medunarodnim federacijama.Ministar Krasniqi u svakom susretu ponovio je zahtev da se obustavi izolacija u sportu,jer se tim odrice   pravo mladim sportistima da budu ravnopravni sa svim sportistima u svetu.On je istako da Kosovo ima veliku volju da daje svoj doprinos na razvoju i masovizaciji sporta,uz puni takmicarski duh.

Natrag