Ministarka Dumoshi: Podkodovi olakšavaju rad podređenih institucija i povećavaju njihov rad

10.07.2020

Stupaju u funkciju budžetski pod-kodovi za nacionalne institucije za kulturu i baštinu koje su podređene ministarstvu kulture, omladine i sporta. To omogućava pomenutim institucijama da upravljaju budžetom koji ministarstvo za njih izdvaja.

Ovo je početak procesa nezavisnosti podređenih institucija u administrativnom aspektu. Podređene institucije, putem relevantnih obučenih i sertifikovanih službenika, moći će da poseduju i troše sredstva na osnovu plana i programa, dok MKOS vrši samo sertifikaciju troškova.

Tom prilikom, ministarka Vlora Dumoshi, ocenila je ovo kao proces u skladu sa zakonom i preporukama, koji institucijama omogućava bolju performansu i smanjuje birokratske procedure.

“ Izdavanje budžetski pod-kodova za podređene institucije MKOS-a je vrsta decentralizacije i administrativne finansijske neovisnosti, tako da same institucije imaju mogućnost planiranja rashoda i izdvajanja za rad koji institucije same svakodnevno obavljaju. To omogućava smanjenje birokratskih procedura, a sa druge strane povećava performansu i efikasnost rada institucija kulture i baštine kao rezultat dobrog planiranja „, izjavila je između ostalog ministarka Dumoshi.

“ U prvom sastanku koji sam imao kao ministarka sa rukovodiocima podređenih institucija, njihova zajednička briga bilo je pitanje budžetski pod-kodova i tada sam obećao rukovodiocima institucija da će se to pitanje uskoro urediti. Zbog toga sam veoma srećna što je ta obaveza realizovana. Opremanjem institucija posebnim budžetskim pod-kodovima, stvoreni su izvanredni olakšavajuće mogućnosti za ove nacionalne institucije kulture i baštine „, izjavila je ministarka.

Bez pod budžetski -kodova, podređene institucije nasleđa i kulture su imale značajne izazove u pogledu upravljanja samim institucijama, ali sada nakon stupanja u funkciju pod-kodova, MKOS će zahtevati veću odgovornost u vezi sa mandatima institucija.

Natrag