Ministarka Dumoshi obećava osnivanje Centra za knjige

09.07.2020

Ministarka kulture, omladine i sporta Vlora Dumoshi primila je danas na sastanku novoimenovane članove Saveta za knjigu.

Ministarka Dumoshi naglasila je da će njen pristup i saradnja kao ministra uvek biti u funkciji i pomoći autora i izdavača na Kosovu.

Knjigu i izdavačku delatnost pogodila je i oštetila pandemija COVID-19, zato će oni biti deo paketa mera oporavka za kulturu.

Ministarka se obavezala da će povećati fond za podršku izdanjima i kupovini knjiga i izrazila uverenje da će Savet biti aktivan u svojim obavezama i raditi pravim profesionalizmom, kako bi izvršio pravi izbor autora i knjiga koje će MKOS podržati.

Takođe je naglasila da je njen prioritet za ovaj mandat osnivanje Centra za knjige.

Čak su se i novoimenovani članovi obavezali da će biti maksimalno angažovani u okviru funkcije i zadatka koji im je dodeljen iako je 2020 godina i situacija sa COVID-19 uzrokovala da aktivnost izdavača znatno opadne, što je direktno uticalo na nove tekstove autora.

Savet za knjige, na osnovu zakona o knjizi i izdavačkoj delatnosti, imenuje se od strane ministara kulture i predstavlja savetodavno telo koje ima za cilj da daje inicijative i predlaže odluke u korist izdavačke delatnosti, knjige i čitanja.

Savet za knjige sastoji se od ovlašćenog predstavnika Ministarstva kulture, omladine i sporta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije, Univerziteta u Prištini, Akademije nauka i umetnosti Kosova, savezom pisaca Kosova, Nacionalne i univerzitetske biblioteke, Udruženja izdavača Kosova, Albanološki institut, kao i od strane afirmiranih stvaralaca (prema književnim žanrovima: pesnika, prozaika, književnog kritičara).

Natrag