Potpisuje se sporazum za saradnju omladine Kosova i Albanije

26.11.2018

U okviru sastanka dveju vlada, Republike Kosova i one Albanije, koji se održava u Peći, među mnogim sporazumima, potpisan je i sporazum za saradnju iz oblasti omladine.

U ime Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta Republike Kosova, potpisao je ministar Kujtim Gashi, dok je u ime Ministarstva Obrazovanja, Omladine i Sporta Republike Albanije, potpisala je ministarka Lindita Nikolla.

N a osnovu sporazuma koji će trajati tri godine, stranke teže ka institucionalnoj saradnji obeju zemalja iz oblasti omladine, podržavanjem zajedničkih politika i programa kao i regionalnih i evropskih inicijativa.

Podsticanje za aktivno učestvovanje omladine u odlučivanju, podsticaj za obrazovanje omladine sa najboljim evropskim vrednostima za zajedništvo, toleranciju i integrisanje, uređenje i sprovođenje projekata za razmenu mladih, preko treniranja i zajedničkih projekata, saradnja iz oblasti omladine i uređenja zajedničkih programa i aktivnosti, podsticaj učestvovanja na međunarodnim i regionalnim konferencijama i seminarima kao i u ostalim omladinskim aktivnostima, oblasti su saradnje koji predviđa potpisani sporazum.

Saradnja o kojoj je reč, realizovaće se u raznim oblicima, kao što je organizovanje konferencija i aktivnosti, razvoj sajmova za omladinska društva/organizacija, organizovanje informativnih sesija, razmena omladinskih organizacija, mladih sportista, podsticaj za preduzetništvo, organizovanje zajedničkih kampovanja, stvaranje zajedničkih organizacionih komiteta, saveta za koordinaciju kao i angažovanje omladine u dobrovoljnim aktivnostima.

Sporazum predviđa i podsticaj partnerstva među omladinskim organizacijama kao i zajednički program aktivnosti, koji se usaglašava tokom decembra meseca, svake godine.

Ministar Kujtim Gashi je ocenio od posebne važnosti potpisivanje sporazuma jer omogućuje veću saradnju albanske omladine, sa ove i one strane granice.

“Ubeđeni da omladina može da doprinese daljem razvoju duha razumevanja, tolerancije, prijateljstva i saradnje između dveju zemalja, svesni da se omladine obeju zemalja suočava sa istim izazovima, svesni da je omladina živa snaga koja će izgraditi evropsku budućnost našeg reona, danas će se oživiti ovaj sporazum iz oblasti omladine”, rekao je, između ostalog ministar Gashi.

Dok je ministarka iz Albanije, Lindita Nikolla, rekla da se potpisivanjem sporazuma, otvaraju putevi za omladinu, da se više angažuju za njihove interese.

Natrag