Ministar Gashi: Osnivanje NBK-a danas, smatra se kao najvažniji događaj u albanskoj kulturi Kosova

23.11.2018

Danas je, Nacionalna Biblioteka Kosova obeležila svoj rođendan. Biblioteka je obeležila 74. godišnjicu osnivanja. Na svečanoj ceremoniji obeležavanja godišnjice osnivanja glavne institucije za knjigu u našoj zemlji, učestvovale su mnoge ličnosti.

Na ceremoniji je učestvovao i ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, koji je ocenio da je zadovoljstvo da se slavi godišnjica osnivanja NBK-a, reflektujući na značajnu ulogu ove institucije.

“Vredi se proceniti inicijativa koju preduzima NBK sa suočavanjem izazova a što se u kontinuitetu podržava sa naše strane, kao ministarstva”, rekao je, između ostalog, ministar Gashi.

“Da bi smo obezbedili da biblioteke, na efektivan način igraju svoju ulogu, u razvoju slobodnog i neograničenog pristupa knjizi, da bi se građani dobro informisali, usluge treba da se finansiraju i upravljaju na adekvatan način, od treniranih profesionalaca, podržavanjem adekvatnog osoblja. Samo preko profesionalno treniranog stafa, mogu se obezbediti korigovani standardi za pisanje-čitanje i demokratskog angažovanja, što je osnov jednog bogatog društva 21. veka”, istakao je ministar, dodajući da se, stalnim digitaliziranjem kulture, vrši veće integrisanje kulturnih institucija i biblioteka.

“Biblioteke će tako postati institucije sećanja, kao galerije umetnosti i muzeji. Ovo sigurno znači da će se uloga biblioteka promeniti”, najavio je ministar, ističući da se nastavlja sa nastojanjima i angažovanjem za uzdizanje profila biblioteka, tražeći da se stvori poverenje za ovu institucije i njenu vrednu delatnost.

Ministar Gashi je obećao da će Vlada Kosova, preko MKOS-a, nastaviti da podržava razvoj Nacionalne Biblioteke Kosova i biblioteka uopšte, onako kako je podržavala mnoge projekte za Biblioteku, za knjigu i kulturu uopšte.

“Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta je, sada već, posvećena za podržavanje, u cilju realizovanja druge faze projekta “Sećanje na Kosovo - Ispovesti 100 staraca i starica” koji je sakupio 100 intervjua os staraca iznad 80 godina, da bi se obogatila pismena istorija Kosova zadnjeg veka”, istakao je ministar i dodao da su i dalje povećali kapacitet usluga Nacionalne Biblioteke, podržavajući obezbeđenje klima komora, koje su omogućile podobne uslove za korišćenje prostora biblioteke za čitaoce.

“Aktuelni uslovi infrastrukture Nacionalne Biblioteke zahtevaju dodatnu pažnju da bi se obezbedio potreban tok delatnosti biblioteke kao i konzerviranje materijala koji se sakuplja”, podsetio je ministar Kujtim Gashi. On je izrazio da “investicije koje mi ulažemo za podržavanje biblioteka, uvek se isplate, uporedo uloge koju ona ima, za obrazovanje i budućnost naše zemlje”.

“U današnjem kontekstu, osnivanje Nacionalne Biblioteke Kosova, godine 1944., može se zapaziti kao jedan od najvažnijih događaja za albansku kulturu na Kosovu”, ocenio je ministar MKOS-sa, Gashi, podvlačeći da ova centralna bibliotekarska institucija, tokom ovih 74 godina nastavlja da sakuplja i čuva kulturu u kulturnu baštinu ove države.

Natrag