Ministar Gashi: Godina 2019. će biti godina velikih izmena za omladinu Kosova

24.09.2018

Oko 250 omladinaca je danas, na jednoj ceremoniji, organizovanoj od Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, dobilo svedočanstva za treniranja u okviru mekih veština, za razvijanje svojih sposobnosti preko neformalnog obrazovanja.

Omladinci, iz sedam regiona Kosova, svih komuniteta koji žive na Kosovu, tokom tri meseca su trenirali za razvoj sposobnosti za aplikovanje za rad, kao što je pisanje CV-a, motivacionog pisma, istraživanja konkursa za rad, u komuniciranju, prezentiranju na intervjuima za posao, pismenom komuniciranju, verbalnom komuniciranje, sposobnostima Kritičkog Meditiranja, Sposobnostima za rešavanje Problema i Kreativnosti.

Ovom prilikom je ministar Kujtim Gashi rekao da ova ceremonija konformiše posvećenje MKOS-a u podržavanju i jačanju omladine Kosova.

“Postavili smo se zajedno na usluzi omladinskog komuniteta, da bi smo ga ojačali i podstakli za njegovo učestvovanje u procesima odlučivanja i da bi smo podržali njihovo dalje obrazovanje, utičući tako i na povećanju njihovog zapošljavanja”, izrazio je ministar Gashi.

“Kosovo ima veliki broj omladinki i omladinaca, koji ima potencial za razvoj. Zato, investicija u omladinu, na uzdizanju njihovih kapaciteta, predstavljaju neke od glavnih prioriteta MKOS-a. Ova investicija u našu omladinu je valjana investicija, koja će direktno uticati na njihovo zapošljavanje”, rekao je ministar, objašnjavajući da je ovo treniranje obuhvatilo omladinu iz sedan regiona Kosova.

Ministar je govorio i o cilju ovog treniranja, koji je imao za cilj uzdizanje životnih sposobnosti, pripremanje omladine za tržište.

“Preko ovih treniranja i modula, data je mogućnost omladini za pripremu za tržište rada, svim komunitetima koji žive u našoj zemlji, kao što su albanci, srbi, romi aškalije, egipćani, turci i td., kao i, dotakli smo sve marginalizovane grupe, mlade žene iz ruralnih zona i osobe sa posebnim potrebama”, izrazio je ministar Gashi, obećavajući da će on lično, kao i njegog staf, biti na usluzi čitavoj omladini, kako bi im obezbedili bolju perspektivu i dostojanstveni život za omladinu Republike Kosova.

\"Po prvi put ćemo na Kosovu imati jedan omladinski fond. Nećemo dozvoliti da omladina napusti Kosovo. Znam da je to veliki problem ali, zajedno ćemo izaći na kraj. Potvrđuje ovde pre vama da ću kao ministar, ali da će i departman za omladinu i čitav kabinet ministra, biti na njihovom raspolaganju. Godine 2019., biće godina velikih izmena za omladinu Kosova\", istakao je na kraju ministar Gashi.

Xhevat Bajrami, direktor Departmana za Omladinu u MKOS-u, rekao je da, isto kao i Vlada i MKOS nudi razne programe za povećanje zapošljavanja omladine. \"Mi smo ponudili programe i treniranja da bi smo vam dali šansu za tržište rada. Želeo bih da istaknem da za nas kao deprtmana, ostaje prioritet da imamo zdravu omladinu\".

Besnik Krasniqi, predstavnik organizacije je rekao da privatni sektor traži ovakve sposobnosti. \"Mi smo bili direktno uključeni u ovaj posao, zadovoljstvo je raditi sa omladinom koja ima veliki entuzijazam za razvijanje svoje kariere\".

Na kraju je bilo dodeljivanje svedočanstava za treniranje u mekim veštinama.

Natrag