Omladine, stub naše zemlje, koja zalužuje podržavanje i maksimalnu pažnju

15.02.2018

Među aktivnostima u čast 10-to Godišnjice Nezavisnosti Kosovam organizovana je i diskusija na temu “Kosovska omladina u prvoj deceniji Nezavisnosti ” od Skupštine Omladine Kosova.

U ime Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, da bi razgovarala sa omladinom, učestvovala je Zamenik Ministra Burbuqe Deva, koja je diskutovala sa omladinom u Skupštini o izazovima, dostignućima i objektivima omladine, u prvim decenijama državnosti.

“Omladina je stub naše zemlje, zato, kao važna grupa društva, zaslužuje podržavanje i naču maksimalnu pažnju od naših institucija”, izrazila je Zamenica Ministra Deva.

“S obzirom da Republika Kosov ima viđe od mbi 60% naroda mladog doba, kao ministarstvo, radimo na jačanju omladine i stvaranju sredine koja podržava društveni i vaš lični razvoj i razvoj vaših vršnjaka, za stvaranje mogućnosti za promovisanje, razvoj i učestvovanje u aktivan društveni život kao i u nuđenju jednakih usluga ” rekla je mladina Zamenica Ministra.

Tokom diskusije, potencirano je kao prioritet, povećanje uučestvovanja omladine u procesima odlučivanja i njihovo što veće obuhvatanje u sektorialnim politikama, koja direktno utiču na omladinu, kao jednog od glavnih Strateških objektiva Kosova za Omladinu.

Natrag