Ministarsvto nagrađuje džudiste za postignute uspehe

24.01.2018

Ministar Kulture, Omladine i Sporta Sportit, Kujtim Gashi, je dodelio državne nagrade za džudiste Distria Krasniqi i Akil Gjakova i za trenera Driton Kuka, nakon postignutih rezultata na Evropskom Šampionatu Džudoa koji je održan u novembru prošle godine u Podgorici, u sveukupnoj vrednosti od 12.750 evra.

Na osnovu pravilnika za dodelu državnih nagrada za sportiste koji postižu kulminantne rezultate na međunarodnim takmičenjima, ministar Gashi je dodelio nagradu od 5,000 evra, džudistkinji Distria Krasniqi, koja je dobila Zlatnu Medalju na ovom šampionatu, u kategorji do 52 kg.

Dok je džudisti Akil Gjakovi pripala nagrada u vrednosti od 3,500 evra za dobijanje Srebrne Medalje u kategoriji do 73 kg, dok je trener Driton Kuka dobio nagradu od 2,500 evra, kao trener Distria Krasniqit i 1,750 evra, kao trener džudiste Gjakova.

Ministar Gashi je, procenjujući uspehe koje su postigli sportisti sa Kosova, rekao da će “Ministarstvo nastaviti da bude vaš podržavaoc i potpora ali, ne samo za džudo, nego za sve sportske discipline i u stalnom podržavanju i Federacija.”

On je takođe reako da će svi oni sportisti koji prinesu rezultate, nastaviti da imaju podršku od Ministarstva.

“Naša posveta, kao ministarstva, neće izostati i u budućem vremenu. Sportisti koji prinose rezultate Kosovu u kontinuitetu, posebno sportisti džudoa, koji su stvarno ponos, ne samo naša, kao Ministarstva, nego i Republike Kosova i svih građana Kosova”, izrazio je ministar, izražavajući zahvalnost za trenera Kuku, uz čiji su rad i angažovanje, postignuti ovi rezultati.

Ministar Kujtim Gashi je istakao i potpisivanje Pravilnika od MKOS-a, koji omogućuje sportistima i sportu uopšte, da imaju još jedan novi način finansiranja, preko biznisa i raznih donatora, što će još više omogućiti razvoj sporta uopšte ali, i sportista ponaosob.

Džudistkinja Distria Krasniqi je zahvalila ministru Gashiju na rečima i podršci. “Zadovoljstvo je kada se naš napor nagrađuje na ovakav način i kada vidimo da nas i državne institucije podržavaju i veruju u delatnost koju vršimo. Nadam se da ćemo i u buduće imati uspeha i ovakav način saradnje ”, izrazila je džudistkinja.

Akil Gjakova je reako da se oseća sretnim što je postigao da se vrati sa medaljom sa Evropskog Šamnionata. On je istakao da će “nastaviti da radi, kako rezultati ne bi izostali. Naravno da su ove nagrade još veći podstrek za dalji nastavak naše delatnosti.”

Predsednik Federacije Džudoa, Agron Kuka je reako da je mu je posebno zadovoljstvo da se nalazi na ovom događaju, gde MKOS nagrađuje sportiste za njihova dotignuća, sa ngradama monetarne vrednosti.

Predsednik Kuka je između ostakog rekao “Javno pozivam biznise, posebno banke, da sarađuju sa sportom uopšte, ne zaboravljajući sport koji je prineo najveće rezultate sporta Kosova, kao što je sport džudoa, karatea i boksa.

Trener Driton Kuka je zahvalio ministru Gashiju i delatnost MKOS-a u oblasti sporta.

Dodao je da je džudo još na početku godine postigao izvanredne rezultate, ističući činjenicu da je prvi put da, jedan takmičar, muškog roda, dobije medalju.

On je takođe reako da su, kategorizacija sporta, sportista i trenera i Pravilnik za sponzoriranje, nedostajali zakonodavstvu sporta.

Natrag