MKOS predstavilo postignuća i izazove za 2017 godinu

29.12.2017

Ministarstvo kulture, omladine i sporta, organizovalo je poslednju konferenciju za 2017 godinu, povodom koje je ministar Kujtim Gashi predstavio postignuća, uspehe i izazove kroz koje je MKOS prošlo.

Ministar Gashi je rekao: “Danas ćemo pred vama predstaviti saržni izveštaj rada, aktivnosti, rezultata ali i izazova Ministarstva kulture, omladine i sporta za 2017 godinu”.

“Iako sam mandat ministra ovog ministarstva preuzeo pre malo više od 100 dana, tokom ovog perioda bio sam posvećen sprovođenju radnog plana ministarstva, sprovođenju projekata koji su već bili u procesu, ali sam pogurao i politike i projekte koje sam predložio zajedno sa mojim kabinetom”, rekao je ministar Gashi, naglašavajući da je “MInistarstvo kulture ove godine imalo budžet u vrednosti od 25,146.301 € i veoma smo zadovoljni potrošnjom istog. Do danas, u trenutku kada izveštavamo, ovaj budžet je potrošen u iznosu od 96 % a i dalje se pripremaju izveštaji o troškovima za poslednja dva dana, što može povećati procenat potrošnje”.

KULTURA

U okviru politike kulturnog promovisanja, podržano je kulturno stvaralaštvo zemlje, uključujući aktivnosti javno-kulturnih institucija, kao što su: Narodno pozorište Kosova, Filharmonija – opera Kosova, Narodni balet Kosova, Ansambl KKV "Shota", Narodna galerija Kosova, Centar kinematografije Kosova, Kosovafilm i Narodna bibljoteka Kosova.
Sa ciljem kulturnog promovisanja, podržane su i aktivnosti nezavisne kulture, uključujući aktivnosti asocijacija i nezavisnih kulturnih organizacija, umetnika, itd. Tokom godine je podržano više od 400 projekata sa ukupnom vrednošću više od 1.200,000.00 €.

Učešće u važnim kulturnim dešavanjima

Kosovo je tokom ove godine učestvovalo na više važnih kulturnih dešavanja međunarodnog karaktera, kao što su:

57. izdanje Venecijanskog bijenala, gde je Kosovo imalo svoj paviljon a ponosno smo bili predstavljeni od strane kosovskog umetnika međunarodne važnosti, Sislej Xhafa. Naravno da smo odlučili da nastavimo sa našim učešćem i na narednom izdanju Venecijanskog bijenala.
Učešće na VIII-om izdanju frankofonskih igara u Abidjanu Obale Slonovače. Učešće Kosova na ovim igrama je bilo veoma važno, pošto je bio prvi put da se Republika Kosova predstavi na ovom dešavanju. Republika Kosova je zabeležila uspehe na ovim igrama, gde je dobila dve zlatne medalje u disciplini džudoa, Akil Gjakova i Distria Krasniqi. Sa druge strane, fotograf Armend Nimani je dobio četvrto mesto za najbolju fotografiju, dok je Astrit Kryeziu postao četvrti u trčanju na 800 metara.
Učešće Kosova u programu Kreativna Evropa – jedan od važnih uspeha za našu kulturu bilo je usvajanje programa Kreativnwe Evrope za Kosovo, kada ćemo mi kao ministarstvo januara meseca potpisati sporazum sa Evropskom Komisijom, putem kojeg će Kosovo pridobiti i fondove iz ovog programa EU-a. U okviru MKOS-a, uspostavili smo i Desk za kulturu, kako bi organizovali promociju i informativne sastanke o programu Kreativne Evrope.
Republika Kosova se tokom ove godine učlanila Međunarodnoj federaciji saveta umetnosti i kulturnih agencija (IFACCA), koja je globalna mreža saveta umetnosti i ministarstava kulture. Ovo učlanjenje omogućuje pristup međunarodnoj mreži koja je namenjena za poboljšanje i razvoj kulturnih politika, stvaranju fonda umetnosti, razvoju publike i razmeni iskustava i povećanju saradnje.
Dodeljene si i godišnje nagrade za različita polja kulture, kao što su: nagrade za originalnu albansku dramu “Katarina Josipi”, nagrade za knjuiževnost, nagrade za pozorište, nagrade za muziku.

Politika knjige i bibljoteke

Sa ciljem podržavanja autora i izdavača, kako bi se preko njih čitaoci što više zbližili sa knjigom, preduzete su sledeće aktivnosti:
Izdavanje knjiga (podržano je 33 izdavačkih kuća i 33 autora)
Nabavka knjiga i obogaćivanje inventara narodnih i regionalnih bibljoteka (16 izdavačkih kuća i 63 autora)
Finansijsko podržavanje izdavanja književnih časopisa (podržano je 9 časopisa)
Podržavanje književnih aktivnosti (29 književnih aktivnosti)
Podržavanje bibljotekarstva putem snabdevanja književnih titulama kao i podržavanje aktivnosti iz bibljotekarske oblasti (26 projekata, kao što su: “Karavan pisca za decu”, “Književni sastanci” u različitim gradovima, “Festival Poetski Drini”, sajmovi knjige u različitim gradovima Kosova i sajmu knjige u Frankfurtu)
MKOS je ove godine po prvi put dodelilo međunarodnu nagradu “Albanska književnost”, koja je dodeljena velikom piscu Ismailju Kadare.

Politika scensko-muzičke i vizuelne umetnosti

U okviru ove politike, podržali smo aktivnosti institucija MKOS-a, koje su pored delatnosti unutar Kosova, učestvovali i na mnogim međunarodnim kulturnim dešavanjima.
Narodno pozorište Kosova, osim realizacije repertoara unutar NPK-a, realizovalo je i nekoliko ozbiljnih učešća na svojim predstavama u veoma važnim mestima u regionu i Evropi.
Centar kinematografije Kosova je ove godine zabeležio mnoge rezultate u oblasti filma. Kosovo je postiglo izvanredne uspehe na međunarodnim festivalima, budući prisutan i na mnogim festivalima kategorije ‘A’, što pokazuje brzi razvitak kosovskog filma, što nas čini srećnim a što je i obrazloženje za ulaganja koja činimo u oblasti filma.
Film ‘T’padashtun’ Edona Rizvanolija, predlog Kosova za Oscar, bio je deo svetske premijere u Karlovy Vary International Film Festival, festival ‘A’ kategorije i jedan od najstarijih festivala na svetu. Isti film je potom nastavio sa predstavljanjem na ostalim festivalima kategorije ‘A’ kao što je Cairo International Film Festival, International Film Festival i Indiji Goa, kao i na mnogim drugim festivalima u drugim zemljama.
Debitantski film režisera Blerta Zeqiri ‘Martesa’, koji je imao premijeru na Tallin Black Nights Film Festival, je isto tako festival kategorije ‘A’, odakle je dobio dve nagrade, nagradu kritike, kao i specijalnu nagradu za najbolji ansambl glumaca.
Sa druge strane, film ‘Rooftop Story’ Gaymenda Nele, imao je premijeru na Montreal World Film Festival, zajedno sa kratkometražnim filmom ‘Një Muaj’ Zgjima Terziqi,čija je svetska premijera data na Cairo International Film Festival. Filharmonija Kosova je tokom 2017 godine (januar – decembar) realizovala ukupno 16 koncertnih projekata. Enormni porast broja gledalaca filhamronije jeste dobar pokazatelj performanse i kvaliteta koji danas filharmonija poseduje.
Narodni balet Kosova je tokom godine realizovao 6 premijera, učestvovao je na dva (2) festivala van zemlje u Austriji (Grac) i Bugarskoj, a održao je i 52 reprize. Balet je isto tako održao predstavu i u nekim gradovima Kosova.
Ansambl pesme i plesa “Shota” nastavio je sa mnogobrojnim koncertima.
Održao je koncert za obeležavanje 9-e godišnjice “Nezavisnosti Republike Kosova” kao i za obeležavanje 28 Novembra, učestvovao je na velikom koncertu održanom u okviru Epopeje OVL. Ansambl “Shota” i Narodni ansambl pesme i plesa Republike Albanije je održao tradicionalni zajedniči koncert “T’i “Pevamo proleću”, koji se organizuje u okviru “zajendičkog kulturnog kalendara”.
Ansambl “Shota” je učestvovao i na međunarodnom festivalu u Trabzonu u Turksoj, gde je dobio drugu nagradu u kategoriji opšteg izlaganja, prvu nagradu za muziku i prvu nagradu za nošnju.
Ove godine, Ansambl ''Shota'' je dobio titulu ''Veliki Majstor” od strane predsednika Republike Albanije.
Narodni ansambl pesme i plesa “Shota” je učestvovao i na “XXIII (23) međunarodnom festivalu folklora “Plovdiv 2017” u Plovdivu u Bugarskoj.
“Shota” je učestvovao i na VIII ediciji festivala “Fest -Argjiro 2017”, u gradu Đirokastra.

Narodna galerija Kosova je nastavila sa redovnim reportoarom, realizujući 12 izložba. Galerija je ove godine postala partner međunarodne mreže BJCEM – (Bienala mladih stvaralaca Evrope i Mediterana).
Galerija MKOS-a je u umetničkom programu za 2017 godinu realizovala osam izložba.

Međunarodna saradnja

Što se tiče međunarodne saradnje u oblasti kulture, potpisan je sporazum saradnje u oblasti kulture sa Republikom Turske.
Dogovoreno je potpisivanje kalendara za zajedničke aktivnosti sa Republikom Austrije.
Finaliziran je sporazum za potpisivanje između MKOS-a i Evropske Komisije za “Kreativnu Evropu”, gde će Kosovo dobiti fond za podržavanje kulturnih aktivnosti.

Zakonodavstvo u oblasti kulture
U oblasti zakonodavstva kulture pripremljen je koncept dokumenat za Stepene i plate stvaralaca i izvođača kulture i profesionalnih radnika kulturnog nasleđa.
Usvojena je uredba br. 07/2017 o izmeni-dopuni uredbe 06/2015 za Narodnu književnu nagradu za životno delo “Azem Shkreli” i za godišnje nagrade za književnost.

KULTURNO NASLEĐE

Radilo se na zaštiti i očuvanju kulturnog nasleđa, putem sprovođenja kapitalnih projekata u oblasti kulturnog nasleđa, kao što su projekti očuvanja-obnove i projekti rehabilitacije delova kulturnog nasleđa.

Jedan od najvažnijih uspeha u oblasti kulturnog nasleđa tokom mojih prvih 100 dana, rekao je ministar Gashi, jeste uspostavljanje Inspektorata kulturnog nasleđa u okviru ministarstva.

Ministarstvo je u politici kulturnog nasleđa za 2017 godinu sprovelo aktivnosti određene u dokumentu programskih politika, i to kao sledeće:
očuvanje i zaštita,
istraživanja i izdavanja,
promovisanje.
U okviru politike za zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa, pripremljen je koncept dokumenat za Zakon za kulturno nasleđe.
U aspektu pravne zaštite, usvojena je Lista kulturnog nasleđa privremene zaštite. Lista sadrži 1567 aseta svih kategorija, a vredi napomenuti da je ove godine registrovano 46 novih aseta, uključujući i duševno nasleđe, dok sa liste nije ništa uklonjeno. Podređene institucije kulturnog nasleđa su pripremile i dostavile 92 upotpunjena predmeta aseta kulturnog nasleđa za dalju proceduru na Savetu Kosova za kulturno nasleđe. Sve do perioda izveštavanja, obaveštavam vas da radna grupa razmatra i procenjuje predloge za privremenu zaštitu za delatnost KUD „Agimi“ u Prizrenu i autoktoni ansambl „Rugova“.
U okviru programa Preventivne mere – hitne intervencije, intervenisano je na oko 50 aseta kulturnog nasleđa u svim regionima Kosova, sa posebnim naglaskom na Istorijski Centar Prizrena, gde su realizovane 23 intervencije na asetima nasleđa.
U okviru održavanja i čišćenja, realizovane su aktivnosti na zgradama sa statusom zaštite, na ukupno 34 aseta na teritoriji Republike Kosova.
U oblasti istraživanja i izdanja, u kategoriji arheološkog nasleđa, onih u okviru kapitalne projekcije i arheoloških iskopavanja spasalačkog karaktera, realizovani su sledeći projekti:
Arheološki park “ Ulpiana “
Kaljaja Prizrena
Zamak Harilaća
Kaljaja u Novom Brdu
Kaljaja Dardane
Kaljaja Kećekole
Arheološka lokacija u Dresniku
Kaljaja Mareca
Arheološka iskopavanja spasalačkog karaktera su realizovana na najmanje 9 lokacija na Kosovu.
Rađeno je na dokumentima duševnog nasleđa po prvi put a ostvarena je uska saradnja sa istražiteljima i univerzitetskim profesorima, gde je dokumentovano 16 aktivnosti duševnog nasleđa, koji su uključeni na Listi za privremenu zaštitu.
Finansijski je podržano 17 projekata udruženja i nevladinih organizacija čiji je fokus bila promocija kulturnog nasleđa.
Iz oblast zakonodavstva pripremljen je koncept dokumenat za muzeje i usvojena je uredba za mandate podređenih institucija kulturnog nasleđa.
U okviru jednog od važnih ciljeva MKOS-a za kulturno nasleđe, što je i obuhvaćanje kulturnog nasleđa u razvojnim planovima, rađeno je na izradi Upravnog plana za Istorijski Centar u Prizrenu, upravnog plana za Arheološki park Ulpiana i za Kaljau Prizrena.
U vezi sa politikama promovisanja kulturnog nasleđa, izvršena je promocija kulturnog nasleđa putem izdanja, istraživanja kao i konferencija i aktivnosti koje su deo kalendara „Svetski dan kulturnog nasleđa“, „Međunarodni dan spomenika i lokacija“, „Dan kulturnog nasleđa Evropske kulture“, kao i ostala dešavanja koja se organizuju i od strane podređenih institucija, a kao poslednje trebam napomenuti i promociju duševnog kulturnog nasleđa i promociju vodića kulturnog nasleđa putem digitalizacije.
Što se tiče politike obrazovanja, osposobljavanja i aktivnog učešća u zaštitu kulturnog nasleđa, MKOS je na osnovu sporazuma potpisanog sa Britanskim Savetom, obijavio 5 stipendija za studije iz arheološke oblasti, 3 za korisnike i 2 su date na osnovu sproazuma sa “Ecole Noramle Superieure”, Francuskom ambsadom i Univerzitetom Prištine, gde smo podržali 2 studenta.
Tokom ovog perioda smo pripremili i glavni projekat za Istorijski muzej i prirodu i program za Duševno nasleđe.
Sa aspekta promocije, možemo reći da je promovisana skoro svaka aktivnost, bez obzira na odobrenu temu uli projekta. U skladu sa uredbom za Nagrade u kulturnom nasleđu, dodeljene su nagrade za stvaralace.

OMLADINA

Jedan od važnih uspeha za oblast omladine u 100 prvih dana vladavine jeste otvaranje regionalne kancelarije za saradnju mladih u Prištini, koja je otvorena iu finansiranje MKOS-a. ova kancelarija je uspostavljena u šest država zapadnog Balkana: Albaniji, Kosovu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji.

U vezi sa strateškim planiranjem, MKOS je izradio Strategiju za Omladinu 2018-2022, koja se treba ubrzo usvojiti.

U politici podržavanja i približavanja omladinskog sektora i poboljšanja usluga za mlade, podržan je niz projakata za podizanje kapaciteta omladisnkih organizacija i podržavanje omladinskih mehanizama kako bi se razvili programi i kvalitetne usluge za omladinu i za unapređenje životnih sposobnosti za mlade.
Podržani su projekti omladinskih organizacija čiji je fokus bio uzdizanje kapaciteta za sprečavanje nasilnog ekstremizma i radikalizma koji dovodi do terorizma.
Podržani su projekti z arazvoj programa za obučavanje u preduzetništvu, grantovima i uređaje za start-ups kao i za profesionalne obuke za rekvalifikaciju i obezbeđivanje internšipa (praksa na radnom mestu). Oko 200 mladih je dobilo uverenja za profesionalne obuke.
Što se tiče komponente učešća omladine u okviru strategije za omladinu i akcioni plan 2016-2017, u okviru sprovođenja ove strategije, podržano je ukupno 49 projekata.
U okviru podržavanja i ojačanja učešća mladih tokom 2017 godine, putem podrške date Centralnom akcionom savetu za omladinu Kosova, osnovani su Lokalni omladinski akcioni savet u opštinama većinske zajednice Srba u leposaviću, Zubin Potoku, Severnoj Mitrovici i Zvečanu.

Saradnja i koordiancija sa donatorima

U saradnji sa OEBS-om, MKOS je realizovalo tromesečni program za praksu praktikanata u javnim institucijama Kosova, gde je oko 20 mladih pridobilo iz ovih programa. Sa Helvetas Swiss Inter-Cooperation iz Švajcarske za projekat za sposobnosti za ruralno zapošljavanje, u toku smo izvršenja programa u 12 opština u istočnom delu Kosova (istočne ruralne opštine), koji se odvija na veoma zadovoljavajući način a posebno od strane službenika DRRŠ-a, čiji se doprinos visoko ceni za sprovođenje ovog projekta u rurulnim zonama.
Sproveden je projekat “Obuka na radnom mestu” od kojeg je pridobilo 120 mladih iz regiona Mitrovice i Prištine. Odgovorni za sprovođenje su MKOS, MPPZŽS, kancelarije za zapošljavanje i privatna poslovanja.
Sproveden je projekat “Sallonet” od kojeg je pridobilo 500 mladih, iz 10 opština Republike Kosova. Odgovorni za sprovođenje su MKOS, omladinski centri, Friedrich Ebert Foundation i NVO “D4D”.

SPORT

Jedno od važnih postignuća u oblasti sporta sigurno da ostaje odluka za izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona, koji je već započet.
Dopunjene su i izmenjene uredbe za kategorizaciju sportista i trenera i uredba za kategorizaciju sportova.
Realizovana je finansijska podrška za Olimpijski komitet Kosova (OKK) i sportske federacije.
Finansijski su podržane reprezentacije u takmičenjima kvalifikacije za evropske i svetske šampionate u fudbalu, rukometu, košarci, odbojci, atletici, rvanju, džudou, karate, boksu, biciklizmu, itd.
Materijalna podrška za ženske klubove za učešće u sportskim nacionalnim i međunarodnim aktivnostima.
Podržavanje aktivnosti koje se odnose na masivnost u sportu, na lokalnom i nacionalnom nivou.
Materijalna podrška tokom seminara za trenere, sudije i administratore aporta (profesionalno osoblje).
Materijalna podrška za projekte koji obuhvataju obeležavanje važnih nacionalnih dana i tradicionalne sportske manifestacije.
Podržavanje organizovanja aktivnosti Kupe Republike Kosova.
Podržavanje federacija za podizanje profesionalnog kadra iz različitih starosnih grupa (sudije, treneri, administratori, itd.).
Podizanje medicinskog kadra za vršenje kontrola i standardnih testiranja za procenjivanje pokretnih i funkcionalnih sposobnosti (u saradnji sa ministarstvom zdravstva).
Obezbeđivanje uređaja/medicinske aparature za centar sportske medicine.
Obučavanje profesionalnog kadra za rad u centru sportske medicine.

Što se tiče sportske infrastrukture, izvršene su pripreme za izgradnju olimpijske palate u opštini Priština.
Uloženo je u stadionu Prištine u saradnji sa opštinom Prištine.
Izvršeni su radovi na pomoćnom stadionu u opštini Prizren.
Renoviran je olimpijski stadion “Adem Jashari” u Mitrovici.
Uloženo je za regulisanje stadiona sintetičkom travom – stadion “2 Korriku” u Prištini.
Postavljene su teleskopske tribine i stolice u palati omladine i sporta u Prištini.
Počeli su radovi na aneksima pomoćnih stadiona na fudbalskom stadionu ,,Ramiz Sadiku'' u Prištini.
Uloženo je na stadionima: “Shahin Haxhiislami'' u Peći, gradskom stadionu u Mališevu, gradskom stadionu u Suvoj Reci, stadionu,,Zahir Pajaziti'' u Podujevu, izgrađen je gradski stadion u Kačaniku.
U saradnji sa opštinama Đakovica i Peć, izvršene su pripreme za izgradnju teniskih stadiona.
Nastavili su radovi za izgradnju sportskog centra u Dragašu, sportskog centra u Samadraži Vučitrna.
Otvoren je sportski centar u Zahaću i Lođi u Peći.
Izgrađen je sportski poligon u školi “Bajram Curri'” u selu STrelc, opština Dečane, zajedno sa ostalim poligonima.

AUTORSKA PRAVA

Tokom ove godine je izrađena strategija protiv piraterije;
Potpisan je sporazum saradnje sa Republikom Albanije za oblast autorskog prava i ostalih srodnih prava.
Od najvažnijih postignuća možemo izdvojiti: promovisanje autorskog prava i srodnih prava; obučavanje različitih interesnih grupa, uključujući sudije, javne tužioce, policiju, posrednike za autorska prava i advokate; prezetacija na Evropskom samitu intelektualne svojine.
Task Forca protiv piraterije je tokom godine pokazala dosta uspeha, vršeći oduzimanje od oko 1670 kopija piratskog materijala (CD, DVD) a za počinioce su izdate kazne i započete su procedure pri nadležnim sudovima.
U politici promovisanja autorskog prava i srodnih prava, organizovane su kampanje za uzdizanje svesti i promovisanje, putem promotivnih i edukativnih aktivnosti koje su održane u srednjim školama.
Izazov ostaje funkcionalizacija kolektivnog upravljanja, odnosno potpisivanja opšteg sporazuma za opšte tarife za korišćenje autorskog prava i srodnih prava.

ZAKONODAVSTVO

Zakoni koji su usvojeni tokom 2017 godine:
Zakon br. 05/L-075 o sprečavanju i kažnjavanju nasilja i negativnih pojava tokom sportskih dešavanja;
Zakon br. 05/L -090 o sponzorstvu u oblasti kulture, omladine i sporta;
Podzakonski akti usvojeni tokom 2017 godine, 9 takvih:
MKOS je tokom ovog vremenskog perioda uskladio 7 zakona sa Zakonom za prekršaje.

Natrag