Laureat “Niketë Dardanit”, Zeqirja Ballata: Naše društvo ima potrebu da ima uza se stvaraoce muzike

28.12.2017

Na jednoj ceremoniji, organizovanoj u kabinetu Ministra Kulture, Omladine i Sporta, Kujtima Gashija, izvršena je dodela Nacionalnih Nagrada za Životno Delo “Niketë Dardani” i godišnjih nagrada za muzička dela, za 2016. godinu.

Ministar Kujtim Gashi je izrazio da se dodela nagrada za muzičke stvaraoce vrši sa ciljem uzdizanja u promovisanju vrednosti i da se poveća stvaralaštvo. Ministar je čestitao laureatima na njihovoj delatnosti, preko koje se unapređuje i osnažuje umetnička muzika.

Ministar je istakao da “kao ministar, ja sam veoma sretan da imamo ovakve ljude, ljude koji rade, koji u kontinuitetu stvaraju i, kao rezultat, ministarstvo, naravno, organizuje ovakve, posebne trenutke za dodelu nagrada koje je žiri odredio”, ističući i delatnost žirija, koja je izvršila procenjivanje dela koja su konkurisala.

U ime žirija, koja se bila i sastavu Valton Beqirija, Baki Jasharija i Dinor Zymberaja, govorio je kompozitor Beqiri. Nacionalna Nagrada za Životno Delo “Niketë Dardani”, dodeljena je kompozitoru Zeqirja Ballata i, na osnovu Pravilnika za dodelu nagrada za muziku, dobija finansijsku nagradu od pet hiljada evra.

Nagrada za vokalno-instrumentalno i muzičko-scensko delo, dodeljena je kompozitoru Kreshnik Aliçkaju za delo “Përtej luftës e paqes” (preko rata i mira), u finansijskoj vrednosti od četiri hiljada evra. Nagrada za orkestralno-simofonijsko i koncertalno delo dhe koncertale dodeljena je kompozitorki Dafina Zeqiri, za delo“Koncert për piano dhe orkestër” u vrednosti od tri hiljada evra. Nagrada za kamertalno delo dodeljena je kompozitoru Mendi Mengjiqiju za delo “String Quartet Br. 4” i nagrađena je sa dve hiljade evra. Nagrada za koralna dela dodeljena je kompozitoru Rafetu Rudiju za delo “Deti i varreve të hapura” (More otvorenih groblja) za gitaru i hor i, zajedno sa nagradom i finansijsku nagradu u vrednosti od jedne hiljade evra. Dok se nagrade za solistička i duo dela neće dodeliti jer, za ovu kategoriju, nije bilo konkurentskih dela.

Laureati Ballata je zahvalio ministru Gashiju, MKOS-u i Žiriju na proceni i nagradi. “Osećam se veoma dobro, sa posebnim osećajima, da smo ovde. Zajedno sa mojim mladim kolegama, sa kojim sam radio tokom niza godina.”, reako je kompozitor, ističući da naše društvo ima potrebe da ima uza se stvaraoce iz oblasti muzike.

Dobitnici ostalih nagrada, procenjivanje, koje je izvršeno za njihovu delatnost, smatraju kao institucionalno priznavanje i podsticaj da rade još više u muzičkom stvaralaštvu.

Natrag