Turska će podržati Kosovo na izgradnji sportske infrastrukture

21.12.2017

Turska će podržati sport na Kosovu, sa posebnim naglaskom na fizičku infrastrukturu. Ovako je obećao Ministar Kulture, Omladine i Sporta Republike Kosova, Kujtim Gashi, njegov homolog, Ministar Sporta i Omladine Republike Trurske, Osman Aşkın Bak, na susretu koji je održan danas u Ankari.

Ministar Gashi je zahvalio Ministru Aşkın Bak na dočeku i izrazio priznanje na dosadašnjoj podršci, koju je Turska pružila sportu Kosova, posebno u pricesu njegove internacionalizacije ali, i za druge oblasti.

Ministar Gashi je informisao turskog ministra za sport o organizovanju u uređenju sportskog života u našoj zemlji kao i o dostignućima i uspesima sportista u oblasti sporta. On je informisao ministra Baka o talentima koja ima Kosovo u sportu, posebnim naglaskom o uspesima u džudou, kada je Kosovo, preko džudistkinje Majlinda Kelmendi, postiglo da dobije olimpijske medalje u OI RIO 2016. Takođe je ministar govorio i o procesima internacionalizacije kosovskog sporta, o angažovanjima koja čini ministarstvo na poboljšanju i ispunjavanju fizičke i pravne infrastrukture za sport, kada je istakao plan za izgradnju Nacionalnog Stadiona Kosova, potrebe te, koje su proizišle nakon prijema Kosova u međunarodnim sportskim organizacijama.

Ministar Gashi je izrazio potrebu za povećanje saradnje između Kosova i Turske, preko potpisivanja sporazuma iz oblasti sporta i omladine, razmenom iskustava i eksperata u raznim oblastima sporta kao i, razvijanjem prijateljskih susreta u mnogim oblastzima sporta i razmenom aktivnosti kampovanja za omladinu obeju zemalja, tako da se oni više upoznaju, komuniciraju i sarađuju međusobno, iznoseći nove ideje i planove iz njihovih sektora za u buduće.

Ministar Kujtim Gashi je zahtevao od prijateljske države Turske da pomogne Kosovu sa još jednim, drugim stadionom, s obzirom da su za Nacionalni Stadion započele procedure. On je ovom prilikom dobio obećanje da će se Ministarstvo Sporta i Omladine Republike Trurske angažovati u ovom pravcu, kako bi se ovaj kapitalni projekat realizuje što pre, na početku sa susretima profesionalaca za uređenje plana i, kasnije, da se razgovara o modalitetima finansiranja stadiona i njegovoj izgradnji.

Sa njegove strane, turski Ministar Bak, je govorio o dobrim odnosima između Turske i Kosova u svim oblastima, sa posebnim naglaskom za sardnju u sportu. On je istakao fokus Turske za zemlje na Balkanu, ističući odnos sa državom Kosova.

Ministar Bak je izrazio svoje zadovoljstvo o uspesima koje je postiglo Kosovo iz oblasti sporta, posebno u procesu internacionalizacije i rekao da je potrebno da se saradnja u sportu između Kosova i Turskei dalje, intenzivira formalizovanjem preko sporazuma za saradnju.

Ministar Bak je izrazio svoju potpunu podršku za podržavanje Kosova u oblasti sporta, obećavajući homologu Gashiju da će se angažovati bez ikakvih ušteda da pomogne Kosovu u mnogim projektima, bilo da je reč o prirodi direktne investicije ili razmenom iskustva eksperata.

Oba ministra su se saglasila da se poveća komuniciranje i kontakti među dvema institucijama obeju zemalja, kako bi se konkretizovali planovi koji će se postići od obeju stranaka, za realizovanje.

Takođ, u okviru susreta koja je realizovao Ministar Gashi u Truskoj, dočekan je od zamenice predsednika Velike Nacionalne Skupštine Turske, Ajshe Nur Bahçekapili i Zeyid Aslan, Predsednik Prijateljske Grupe Turska-Kosovo, Skupštine Turske.

Ministar Gashi je zahvalio na dočeku i izrazio priznanje za narod turske države u pomaganju državi Kosova, u svim etapama formiranja države i izgradnje demokratskog života. Ministar je izrazi da posećuje Republiku Turske u cilju produbljivanja odnosa među dvema državama i jačanja saradnje, kada se i izvršilo potpisivanje sporazuma za saradnju u kulturi.

“Kosovo i Turska imaju mngo toga zajedničkog i to čini veliku potencijal da se saradnja još više poveća, što unapređuje komuniciranje sa albanskim komunitetom koji žive u Trurskoj ali, i onog turskog, koji žive na Kosovu ”, rekao je ministar, informišući domaćine i o predstavljanju i integraciji turskog komuniteta na Kosovu u institucionalnom životu na Kosovu, na svim nivoima.

Dok je turska stranka poželela dobrodošlicu za ministra Gashija u Turskoj i, istakli su dobre odnose koje imaju dve države, pominjući i zajedničku prošlost koju smo imali kao dva naroda. Zamenica Predsednika Skupštine je govorila o podršci koju je učinila Turska na međunarodnoj areni, u okviru lobiranja za državu Kosova i njegovo učlanjenje u mnogim međunarodnim mehanizmima.

Natrag