Ministar Gashi se susreće sa predsednikom al-Sabah, informiše ga da Kosovo tretira sport sa prioritetom

11.12.2017

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, dočekao je na jednom susretu predsednika Asocijacije za Nacionalne Olimpijske Komitete, Sheikha Ahmad al-Fahad al-Sabah, koji boravi na jednoj poseti u našoj zemlji, povodom tro-godišnjice prijema Olimpijksog Komiteta Kosova u Međunarondni Olimpijski Komitet.

Ministari Gashi je poželeo dobrodošlicu na Kosovu predsedniku al-Sabah i izrazio mu je zahvalnost za stalnu podršku za sport Kosova i zahvalio mu je za prijem Olimpijkog Komiteta Kosova U međunarodni Olimpijski Komitet i Asocijaciju Međunardonih Nacionalnih Olimpijskih.

Ministar je informisao predsednika al-Sabah o radu i organizovanju MKOS-sa, o stanju sporta u zemlji i izrazio da, u cilju stvaranja potrebnih prostora za sportiste i federacije, MKOS radi na stvaranju i poboljšanju sporteke infrastrukture i, tokom ovog mandata Vlada će, jedan od glavnih prioriteta, imati sport. On je takođe upoznao predsednika ANOC-a, al Sabah za angažovanje ministarstva za izmenu načina finansiranja sporta na Kosovu, gde se obuhvata i način sponzoriranja za sport u našoj zemlji kao i kategorizaciju sporta i sportista.

“Od preuzimanja mandata kao ministra, poseban naglasak u okviru rada u ministarstvu, imam ovaj zakonski okvir koji želim da finaliziram kao proces i paraleno radimo u ovom pravcu. Takođe, želim da informišem predsednika da je ministarstvo povećalo budžet za 33% za 2018. godinu i, najveći njegov deo će se orijentisati na razvoj sportske infrastrukture i podržavanje sportista”, rekao je ministar Gashi, pominjući i uspešno učestvovanje naših sportsista na međunarodnim igrama.

Ministar je obećao predsedniku al-Sabah da će ministarstvo nastaviti da podrži Olimpijski Komitet Kosova i u buduće, čuvajući nezavisnost funkcionisanja.

Ministar je takođe informisao predsednika o početku procedura za izgradnju Nacionalnog Stadiona za fudbal.

Predsednik Međunarodne Asocijacije Nacionalnih Olimpijskih Komiteta, Sheikh Ahmad al-Fahad al-Sabah je izrazio da se oseća počastvovanim tokom postete Kosovu i dočekom u našoj zemlji. On je zahvalio ministru Gashiju na dočeku i, izražavajući svoje zadovoljstvo na dostignućima sporta Kosova na međunarodnoj areni, pokazao je još jednom svoju spremnost za saradnju i u buduće za podržavanje sporta na Kosovu.

Predsednik al-Sabah je reako da je Kosovo zaslužilo da bude član svih sportskih organizacija, za šta smo se angažovali i unutar i van Kosova, što je postalo realnost.

“Mi smo bili sretni, onoliko koliko i vi, kada smo videli da zastava vaše države vihori na Olimpijskim Igrama u Riu. Mnogo smo radili zajedno, da bi smo prevazišli teškoće na koje smo nailazili i, važa dobijena, došla je kao poklon od Boga”, rekao je al-Sabah.

Dodao je da se oseća dobro da je Vlada Kosova u potpunoj podudarnosti sa sportom, za razliku od mnogih ostalih država koje su u konfliktu sa njihovim sportskim organizacijama. Hvala bogu da ova ćinjenica nije i na Kosovu. On je takođe poručio da država nastavi da podržava sportiste na Kosovu. “Ako smo do sada doživeli uspeh internacionalizacije sporta vaše zemlje, sada je vreme da za uspehe u izgradnji sportske infrastrukture, najpre u zakonu i pravilnicima i vest da ste povećali budžet, je nešto veoma dobro” rekao je predsednik ANOC-a.

Natrag