Kosovo učestvuje na Pan-Evropskom samitu Intelektualnog vlasništva

08.12.2017

Na dvo-godišnjem samitu koji se održava u Briselu za intelektualno vlasnišvo, u okviru IP Pan-Evropskog za Sumita Intelektualno Vlasništvo, Kosovo se predstavlja od Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, konkretnije od direktora Kancelarije za Auotrska Prava, Valona Kashtanjeve.

U svojstvu govornika sa Kosova, Kashtanjeva je govorio za “Sprovođenje Autorskih Prava i pitanja odgovornosti” u Digitalnoj Epohi – (o pravilima EZ-a i potrebi za promene), kada je, između ostalog, pomenuo iskustvo Kosova u zaštiti autorskog prava i borbi protiv piraterije i falsifikovanja.

Kosovo je po prvi put, mešu mnogim ostalim državama u okviru Evropskog Samita za Evropsko Intelektualno Vlasništvo, imalo prilike da iskaže svoje iskustvo o unapređenju koje je postiglo u svom unapređenju iz oblasti autorskih i srodnih prava.

Na dole navedenoj adresi nalaze se imena govornika, prema redosledu azbuke: http://www.ipsummit.info/speakers/

Natrag