MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA JE OBELEŽILA MEĐUNARODNI DAN VOLONTARIZMA

05.12.2017

Danas je Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta organizovalo obeležavanje Međunarodnog Dana za Volontarizam.

Na ovom susretu je učesatvovao i ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, Ambasador Misije OSCE-a na Kosovu Jan Braathu i Rukovodilac Kancelarije UNICEF-a na Kosovu, Dr. Brandao Co.

Ministari Gashi je zahvalio svakom volonteru za velika i požrtvovana nastojanja, za izgradnju svoobuhvatnog društva.

On je rekao da je, bazirajući se na kompetencijama i odgovornostima Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta, preduzeo potrebne mere da bi stvorio prostor i uslove za ravoj volontarizma kod omladinaca, u skladu sa Zakonom za Jačanje i Učestvovanje Omladine, prihvatili smo administrativno uputstvo koje reguliše pitanje volontera za Omladinu.

Ministar je takođe izrazio zahvalnost za OSBE, UNICEF, UNDP na njihovoj podršci, posebno na njihovoj pomoći za realizovanje elektronske platforme, kao važnog dostignuća za Departman Omladine.

Osim ostalo, Ministri Gashi je rekao da je Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta preuzelo sve obaveze koje proizilaze iz administrativnog uputstva, što obuhvata osnivanje Komisije za Volonterski Rad kao i imenovanja jednog zvaničnika koji će biti odgovoran za prosleđivanje i proveravanje podataka o ponudiocima volonterskog rada i volonterskih omladinaca u elektronski sistem.

Dok je ambasador misije OSCE-a na Kosovë, Jan Braathu, izrazio zadovoljstvo za rad mladih volontera na Kosovu. On je, zahvaljujući svima na saradnji i njihovom radu, rekao da podržavanje u cilju povećanja broja volontera, neće izostati ni u buduće.

Natrag