Ministar Gashi: OESC je važan partner MKOS-sa

09.11.2017

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi se susreo sa šefom OSCE-a na Kosovu, Jan Braathu sa kojim je razgovarao o sardnji između MKOS.a i OSCE-a u oblastima koja se tiču saradnje između MKOS-a i OSCE-a u oblastima kulture, omladine i kulturne baštine.

Na početku je ministar Gashi zahvalio šefu OSCE-a Jan Braathu na njegovoj poseti i obećao sardnju. Ministar Gashi je istakao da je saradnja sa OSCE-om veoma važna, posebno po pitanjima koja su nadovezana sa programom MKOS-a za omladinu, potencirajući kao neophodnim program za praktičan rad omladine kao i zajedničko posvećenje za nastavak sa aplikovanjem programa u borbi protiv ekstremizma.

Takođe je ministar Gashi zahtevao od misije OSCE-a na Kosovu da nastavi sa podržavanjem MKOS-a za unapređenje zakonodavstva iz oblasti omladine.

Dok je šef OSCE-a Braathu, zahvalio ministru Gasiju na dočeku i izrazio da je OSCE na Kosovu da bi radilo sa njenim Institucijama da bi se našla praktična rešenja po pitanju dialoga.

U nastavku je dodao da je OESC posvećeno da nastavi usku saradnju sa MKOS-om, posebno po pitanjima koja su povezana sa omladinom, kulturom i kulturnom baštinom.

Natrag