Vučitrn se dopunjuje sa infrastrukturom za kulturu

30.10.2017

U okviru kapitalnih investicija u kulturi, danas se u Ministarstvu Kulture, Omladine i Sporta investimeve potpisao Aneks sa Memorandumom Saradnje sa Opštinom Vučitrna, za zajedničko finansiranje za izgradnju Centra za Kulturu u Vučitrnu.

Prema ovom aneksu memoranduma, za realizovanje ovog projekta, MKOS će investirati finansijska sredstva u vrednosti od 630 hiljada evra, od kojih će se, 300 hiljada evra izdvojiti za 2018. godinu i 330 hiljada evra će se dodeliti za 2019. godinu.

Opština Vučitrna će investirati finansijska sredstva od 800 hiljada evra, za 2017. godinu i 201. Godinu, dodeliće se po 200 hiljada evra, dok će za 2019. Goniu, investirati sumu od 400 hiljada evra.

Ovaj aneks memoranduma je potpisan u okviru Memoranduma saradnje, potpisanog u januaru ove godine, sa ciljem finansijskog podržavanja za projekati “Kulturni Centar u Vučitrnu”.

Ovom prilikom je ministar Kujtim Gashi izrazio zadovoljstvo za potpisivanje ovog memoranduma, ističući da podržavanje ministarstva za realizovanje ovakvih projekata, u cilju poboljšanja kulturne infrastrukture na Kosovu, neće izostati.
na datoj podršci i spremnosti za saradnju i u buduće.

Natrag