Sprečava se štrajk glumaca, stvoriće se radna rgupa za dopunu pravilnika koji predviđa povećanje4 plata za stvaraoce i izvođače

27.10.2017

Zajedno, Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, Sindikalno Udriženje Glumaca Nacionalnog Pozorišta Kosova i Nacionalno Pozorište stvoriće radnu grupu za izmenu pravilnika za plate glumaca. Ovako se izrazio na kongerenciji za štampu Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi.

Ovim sporazumom među strankama, sprečava se štrajk glumaca pozorišta i, od početka 2018. Godine, glumci, ali i svi stvaraoci i izvođači u ostalim institucijama kulture, dobiće povećane plate, na osnovu novog pravilnika koji će se urediti od ove radne grupe.

“Dozvolite mi da zahvaim predstavnicima Sindikalnog Udruženja na razumevanju i spremnosti da sledećih tri meseci, u kontinuitetu zajedno radimo na dopuni ovog dokumenta i da, od januara meseca, Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta, u koordinaciji sa Ministarstvom Finansija, Vladom i Skupštinom Kosova, donesu odluku za povećanje plata za ove kategorije, za koju smo se složili i sa Sindikalnim Udruženjem, rekao je ministar Gashi.

“U fazi smo uređenja budžeta za 2018. Godinu i, zajedni ćemo sesti i sagledati kakve će implikacije biti za budžet, povećanje plata za sve stvaraoce i izvođače koji će se predvideti pravilnikom, nakon njegove dopune-izmene”, izrazio je ministar, između ostalog.

Dok je predsednik Sindikalnog Udruženja, Ismet Azemi, izrazio da su, nakon mnogih susreta, postigli sporazum, i ovim važnim korakom postigli smo važnu svrhu, što se tiče naših zahteva u sipunjavanju potreba našeg komuniteta. Izražavamo priznanje i zahvalnost na spremnosti ministra i MKOS-a za realizovanje naših obećanja.

Natrag