Pola veka života glavne institucije za kulturnu baštinu u Prizrenu

19.10.2017

Reonalni Centar Kulturne Baštine u Prizrenu (bivši Institut za Zaštitu Monumenata) obeležio je sinoć pola veka života, od osnivanja ove institucije za kulturnu baštinu.

Na jendoj ceremoniji, organizovanoj u Hamamu Gazi Mehmet Pashe u Prizrenu, obeležen je ovaj jubile, gde su promovisana i četiri izdanja RCKB-a: “Zanati i umetnički zanati Prizrena u Monumentalnom Kompleksu Saveza Albanaca Prizrena ” autorke Shpresa Siqeca, “Nadgrobno Kamenje u Kompleksu Teke Sinana u Prizrenu” Media Fishekqiua, “Katalog sa Eksponatima iz Reona Prizrena” i “Katalog Araste Vice-Versa”.

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, koji je učestvovao na ovom događaju, ovom prilikom je izrazio da je duplo zadovoljstvo da učestvuje na obeležavanju 50-to godišnjice osnivanja Reonalnog Centra za Kulturnu Baštinu u Prozrenu, ili kako je imenovan na početku njegovog osnivanja kao Institut za Zaštitu Monumenata u Prizrenu.

“Prvo, zbog činjenice da obeležavate 50-to godišnjicu osnivanja ove posebne institucije, gde ste se, punih per decenija, angažovali za očuvanje, zaštitu i promovisanje naše cenjene kulturne baštine. Drugo, da sa aovog ambijenta, rikonfirmišem činjenicu da grad Prozerena, osim što je postao univerzitetski centar, od sledeće godine će biti i centar ili sedište Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta ”, rekao je ministar Gashi.

Ministar je govorio i o važnosti i doprinosu koji je dao RCKB-a u Prozrenu, koji je omogućio da mnoge neprikosnovene vrednosti materijalne kulture, stvorene neprekidno, u ovog geografskom arealu, da se sačuvaju i promovišu.

“Arheološko bogatsvo reona Prizrena, brojna imovina kulturne baštine i one duhovne, cenjena je riznica, onako kako je mogla da ga sačuva naša zemlja vekovima, treba da ostane naša obeveza da se institucionalno za njih brinemo ”, izrazio je ministar, izražavajući zahvalnost za vredan i profesionalan RCKB-a ali, i za sve one koji su decenijama, koji su uz veliku posvetu, dali svoj doprinos u ovoj oblasti.

“Jednog od ličnosti, kojeg ne možemo a da ga ne pomenemo danas, pokojnog Muhamed Shukriua, koji je ceo svoj život posvetio kulturnoj baštini. Zato, u podudarnosti sa mojim mandatom kao Ministra, sa zadovoljstvom ću mu predati zahvalnost ‘Post Mortem’ za doprinos koji je dao iz oblasti kulturne baštine, ovoj istaknutoj ličnosti naše zemlje”, istakao je na kraju ministar Kujtim Gashi, dodeljujući ovu nagradu porodici Shukriu.

Ministar je obećao da će raditi za još veću podršku, da bi omogućio institucijma kulturne baštine da se unaprede u ovoj oblasti.

Kurse Jusuf Xhibo, v.d. direktor RCKB-Prizren, govorio je o istoriji CRKB-a, još od osnivanja, godine 1967. Do danas, o uspesima i procesima kroz koja je prošla ova institucija.

Natrag