“Susreti Gjeçova”, sećanje i promocija naših kulturnih i istorijskih vrednosti

14.10.2017

U Zyma blizu Hasa, od 12. do 15. oktobra, održava se 46-ta, književna, kulturna i naučna manifestacija i edicija za redom “Susreti Gjeçova”, kojom prilikom se održavaju mnoge aktivnosti iz oblasti kulture i nauke.

Na aktivnosti današnjeg dana učestvovao je i Predsednik Republike Kosova, Hashim Thaçi i Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi.

Predsdnik Thaçi je Shtjefana Gjeçovija okarakterisao ka patriota i polihedrijsku figuru, koji je, zajedno sa ostalim aktivistima, po albanskom pitanju, radili za nacionalno jedinstvo.

“Otac Shtjefën Gjeçovi je polihedrijska figura: arheolog, etnograf, sakupljač folklora, autor nekoliko knjiga. On je bio u stalnom kontaktu sa ideatorom nezavisnosti Albanije, Hasan Prishtinom, sa Dedë Gjo Lulijem, Bajram Currijem, Azem Bejtom i ostali patriotima vremena. Zato, njegove progresivne ideje za nacionalno jedinstvo, nezavisno od verskih ubeđenja, raspodela albanske knjige, veze sa intelektualcima i patriotima tog vremena, čine da se on, jednog dana, ubije u zasedi od anti-albanskih krugova”, rekao je Predsednik.

Predsednik Thaçi je govorio o Zymu i regionu Hasa i istakao da su iz ovog mesta proizišle mnoge nacionalne figure, koje su, svojim delom, uticali na emancipranje našeg podneblja i da je ovaj reon, otvorio osvetljeno poglavlje i za vreme borbe OVK-a, smatrajući ga kao glavnom arterijom za oružano snabdevanje Kosova za borce slobode. On je na kraju izrazio da izražava poštovanje za sve intelektualce i aktiviste koji održavaju u životu ovu književnu i kulturnu manifestaciju “Sisreti Gjeçova”.

Dok je ministar Kujtim Gashi, rekao da je manifestacija “Susreti Gjeçova” jedna od najvažnijih događaja kja se razvija u regionu Prizerena ali, i šire.

“Ovaj događaj, kao proizvod velikog karaktera i važnosti, od kulturnog, društvenog i naučnog uticaja koji poseduje, neuporedivog karaktera koji je očuvao kontinuitet, sada već, tradicionalnog događaja. Osobenost ‘Sisreta Gjeçovija’ je ta, da se održava u selu Tym, koji je epicentar etno-kulturnig događaja, istorijskih i nacionalnih ”, rekao je ministar.

Ministar Gashi je govorio i o figuri Gjeçovija, okarakterošući ga kao ličnost istaknutog karaktera i patriote, posebno za sakupljanje i dokumentiranje naše kulture. “Otac Gjeçovi je jedan od najistaknutijih bibliografa svog vremena. On je sakupio i sistemirao mnoga dokumenta o istoriji i kulturi našrg naroda ”, rekao je Gashi.

“Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta i, ja kao Ministar, posvećeno ćemo brinuti i podržavati ovu manifestaciju, kao i sve ostale delatnosti i manifestacije ovekve prirode, koje promovišu kulturne vrednosti koja naša zemlja ima ”, istakao je ministar, između ostalog.

Ministar Gashi je rekao da će se, u aprilu sledeće godine, rekonstruirati kuća-muzej, naše velike glumice Katarine Josipi, koja čini dodatnu vrednost, ne samo za ZYM, nego za ceo reon Prozerena ali, i za našu Republiku.

Natrag