Vučitrn bogat sa objektima i monumentima kulturne baštine

21.09.2017

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, posetio je danas Opštinu Vučitrna gde se susreo sa predsednikom opštine, Bajram Mulakuom, sa kojim je razgovarao o saradnji između MKOS-a i Opštine Vučitrna, u oblastima zajedničkog interesa, posebno o projektima koji su realizovani i projektima koji se planiraju za ubuduće, iz oblasti kulturne baštine, kulture, omladine i sporta.

Mulaku je informisao ministra Gashija o fazama gde su stigle investicije MKOS-a, koje su u trenitnom realizovanju u Vučitrnu kao i o aktivnostima koja se organizuju iz oblasti omladine, kulture i sporta u ovoj opštini, sa 36 klubova koja ima Vučitrn. Mulaku je istakao da je Vučitrn bogat sa objektima i mnogim monumetima kulturne baštine. Takođe je istakao i festival “Pesnikinje” koji je sa dugom tradicijom, koji će ove godine obeležiti 35-tu ediciju, za koji se očekuje da se organizuje tokom oktobra.

U okviru kapitalnih investicija, na susretu se razgovaralo o konkretnim projektima, koji se očekuju da budu planirani za realizovanje ubuduće, a to su: izgradnja novog Centra Kulture “Hasan Prishtina”, rekonstrukcija gradskog stadiona, potpuna rekonstrukcija Kamenog Mosta i arheološko istraživanje o istoriji mosta, koje će potvrditi njegovu istinitost.

U vezi ovog zadnjeg, ministar Gashi, zajedno sa predsednikom Mulakuom, sagledali su na mestu događaja iskopavanja i otkrivanja novih lukova koji su otkriveni na Kamenom Mostu u Vučitrnu, koja izvršava Institut za Zaštitu Monumenata Kosova. Procenjuje se da, otkrivanje novih lukova na ovom lokalitetu, pobija pređašnje teze sa kojima se teži da most ima devet lukova.

Ardiana Qorraj, rukovodilac iskopavanja je u detalje dala informisacije o rekonstrukcionom radu koji se vrši na ovom važnom monumentu kulturne baštine, ne samo Vučitrna, nego i Kosova. U okviru rekonstrukcije mosta, kao jednoj emergentnoj intervenciji, došlo je do otkrića novih lukova mosta, izrazila je Qorraj.

Ministar Gashi je rekao da će Vučitrn imati bezrezervnu pažnju i podršku od MKOS-a za realizovanje projekata koji su u toku i projektima koji se planiraju za ubuduće. On je izrazio da je potrebno da se brzo interveniše na rekonstrukciji Kamenog Mosta jer, osim što je to monumenat pod zaštitom, on predstavlja identitet i istoriju za Vučitrn ali, i šire është e nevojshme që të ndërhyhet shpejtë në restaurimin e Urës së Gurit, sepse përpos që është një monument në mbrojtje, ai përfaqëson një identitet dhe një histori në vete për Vushtrrinë por edhe më gjerë.

Gashi i Mulaku su takođe posetili i Omladinski Centar, koji je u završnoj fazi izgradnje, koji će biti prostor sa modernim standardima za omladince Vučitrna, jedna potpuna investicija od MKOS-a, u vrednosti od 275 hiljada evra i kuću, muzej Mahmut Age Gjinollija, za šta je MKOS investirao 140 hiljada evra.

Natrag