Vesti

Ministar Gashi je posetio atelje vajara Gëzim Muriqija

10.09.2018

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, u pratnji Predsednika Vladine Komisije za Godinu Skenderbega, posetio je atelje vajara Gëzim Muriqija, rad kojeg je uzabran od komisije za kompoziciju statua za tri Lidera Albanskog Saveza: Ymer Prizrenija, Avdyl Frashërija i Sylejman Vokshijaviše

Ministar Gashi je pregledao radove na kuli Fazli Boqollija u Raušiću

07.09.2018

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi je posetio kulu porodice Fazli Boqollija u Raušiću. Tokom ove posete, ministar Gashi je izbliza sagledao radove koji se vrše na kuli, investicije od MKOS-aviše

Ministar Gashi je inaugurisao Centar Omladine u Peći

06.09.2018

Najzapadiji grad Kosova, Peć, danas je dobio i Omladinski Centar. Omladina ovih krajeva će od sada imati svoj novi dom. Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi je zajedno sa predsednikom ove opštine, Gazmend Muhaxherijem, zvaničnicima opštine i predstavnicima omladinskih struktura, izvršili su inaugurisanje ovog objekta, celokupne investicije MKOS-a, u vrednosti od iznad 220 hiljada evra. Projekat je, do njegove finalizacije, trajao dve godineviše

Regionalna kulturna saradnja je jedan od glavnih ključeva za stabilno Kosovo i region, integrisan u EZ

06.09.2018

Zamenica Ministra Burbuqe Bakija-Deva je učestvovala na kampu “Euro Atlantic Summer School - REACT 2018”, organizovanog u Gusinju Crne Goreviše

Ministar Gashi u samitu: Nova Epoha sporta se dešava

05.09.2018

Ministar Kulture, Omladine i Sporta, Kujtim Gashi, učestvovao je na Reonalnom Samitu za Integrisanje u Sportu, koji se održava na Kosovu u organizovanju od Globalne Aleanse za Integrisanje u Sportu (SIGA) i Olimpijskog Komteta Kosova (OKK). Ovaj se događaj po prvi put organizje u Prištiniviše

previous

61-65 Od 1000

next