Strategija

Državna strategija za mlade 2024-2032 (u daljem tekstu DSM) dolazi kao posvećenost Vlade Republike Kosovo mladim kosovskim ljudima da im omogući, bez izuzetka, da ostvare svoje potrebe, prava, težnje, kao i svoje pune ljudske potencijale. Kroz političke mere i planirane akcije, ova strategija ima za cilj da pruži kosovskoj omladini mogućnosti i iskustva koja podržavaju njihovu integraciju u društvo i podržavaju njihovo osnaživanje kao aktera razvoja inkluzivnog i održivog društva.

Državna strategija za mlade 2024-2032. je strateški dokument koji definiše viziju, srednjoročne ciljeve, prioritetne mere politike, kao i konkretne akcije za unapređenje blagostanja i položaja mladih u društvu. Strategija odražava stavove i prioritete kosovske omladine za sadašnjost i budućnost i predstavlja ključni mehanizam za razvoj i koordinaciju omladinskih politika na državnom nivou. DSM pokriva devetogodišnji period (2023-2032), a prate ga tri detaljna akciona plana, počevši od prvog akcionog plana, koji obuhvata period 2024-2026, a zatim se nastavlja sa druga dva akciona plana, koji obuhvataju periode 2027-2029. i 2030-2032 Pod pojmom „mladi“ ova Strategija označava sve osobe starosti od 15 do 29 godina, što predstavlja starosnu grupu na koju se ova Strategija odnosi. Ovaj termin je takođe predviđen u nacrtu Zakona o mladima i u skladu je sa definicijom mladih koja se koristi u Evropskoj strategiji za mlade 2019-2027.

Link za preuzimanje Državne strategije za mlade 2024-2032 u PDF-u


Strategija za mlade za period 2019 – 2023, uključujući i akcioni plan je sveobuhvatna strategija Ministarstva kulture, omladine i sporta za mlade. Ona ima za cilj poboljšanje situacije omladine doba od 15 - 24 godina, uključujući sve zainteresovane strane iz vladinog i nevladinog sektora. Strategija takođe ima za cilj da podstakne saradnju između omladinskih organizacija čije se aktivnosti odnose na mlade, kao i između centralnih i opštinskih organa za jačanje politika i programa za mlade.

Ova omladinska politika počinje detaljnom ustanovljenjem situacije kosovske omladine od predstavljanja stava mladih ljudi za „pozivanje na promene“, uključujući povećano učešće u odlučivanju i javnom životu, učešće u neformalnom i informalnom obrazovanju, zapošljavanju, obrazovanju i promovisanje zdravlja, kulture, sporta i rekreacije.

Link za preuzimanje Strategije na PDF