Biografija

Burbuqe Bakija-Deva

Zamenica ministra Kulture, Omladine i Sporta

Burbuqe Bakija-Deva (1965)
Zamenica ministra Kulture, Omladine i Sporta

Obrazovanje:
Univerzitet Prištine- Fakultet Arhitekture i Građevinarstva - Magistar
Univerzitet Tirane-Fakultet Arheologije - Magistar
PhD Kandidat za Arheologiju u Centru za Albanološka Studiranja u Tirani.

Mnoga treniranja, konferencije i studijske posete:
1990 Osnivač Instituta za Zaštitu Monumenata u Đakovici
1999 Donator i Dobrovoljac Crvenog Krsta u Đakovici
2000-2004 Delegat Crvenog Krsta u Đakovici
2007 Washington DC, SHBA 5 nedeljno treniranje za Kulturnu Baštinu, finanirano od Departmana Države Amerike
2008 Sida, Suedi, Tunizi, 6-to mesečno specializiranje za “Upravljanje Kulturnom Baštinom”.
2010 Irska, treniranje za Međukulturni Dialog
2015 Akademija Žena za Lidership

Položaji:
Koordinator projekata Kulturne Bađtine IPA u Evropskoj Komisiji u Briselu
2004 Član - Blagajnik borda KUSA (Kosovo United States Alumni)
2006-2010 Rukovodilac Divizije za Arhitektonsku i Arheološku Kulturnu Baštinu u Evropskoj Komisiji u Strasburgu
2009-2013 Predsednik za savetovanje roditelja u regionu Prištine
2009-2013 Podpredsednik Komiteta Roditelja Kosova MONT
2014 Član predsedništva Asocijacije Arhitekata Kosova
Udata je, supruga Faton Deve, odgovorna majka troje dece - Genta, Arti i Fati.

E-mail:[email protected]
_______________________________________________________________
Ariana Sahatqija

Asistent
E-mail: 
[email protected]
Mob: +383 (0) 49 905 163;
Tel: +383 38 200 22 057