Ministri Krasniqi: Minigolfi një shembull, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, për organizim të mirëfilltë

20.04.2012

Back