Gashi: Sa herë vizitorët të vijnë në këtë Kullë gjithmonë do ta ndjejnë se populli shqiptar lirinë e shkroi me gjak

14.08.2019

Back