Nënshkruhet marrëveshje me DVV International për aftësimin e të rinjve në teknologji informatike dhe ndërmarrësi

15.07.2019

Back