Nënshkruhen memorandumet me federatat sportive

07.02.2024

Pas përmbylljes së procesit të kategorizimit, sot janë nënshkruar memorandumet me federata sportive për zhvillimin e aktiviteteve të tyre vjetore përgjatë vitit 2024.

Buxheti total për këto memorandume sivjet është rritur për mbi 53% në krahasim me vitin e kaluar, gjersa përfitues janë në total 35 federata, të gjitha ato që janë të licencuara në MKRS.

Shuma e përgjithshme e mbështetjes për federatat sportive është mbi 5.5 milionë Euro, ndërsa përvec federatave që kanë qenë në listën e kategorizimit, janë nënshkruar memorandume edhe me federata të sapo licencuara, me qëllim të nxitjes për fillimin e zhvillimit të aktiviteteve të tyre.

Buxheti vjetor i federatave është përcaktuar përmes shumëzimit të pikës nga vlerësimi në kategorizim dhe vlerës së pikës të përcaktuar nga Ministri, e cila sivjet është përcaktuar të jetë 3000 euro për secilën kategori.

Kjo është hera e parë që nënshkrimi i memorandumeve vjetore me federatat sportive është bërë kaq herët, përkatësisht në javën e parë të muajit shkurt, që nënkupton se ato do ta kenë buxhetin në dispozicion shumë më herët se sa në vitet e kaluara.

Prapa