Restaurimi i shtëpive të vjetra të Prizrenit

17.11.2023

Punimet restauruese kanë filluar në disa prej shtëpive më të vjetra të Prizrenit, asete të çmuara të trashëgimisë sonë kulturore.

Shtëpia e familjes Vetimi

Shtëpia tradicionale në lagjen \"Nënkala\"

Të ndërtuara shekuj më parë, shtëpitë përfaqësojnë vlera të rëndësishme historike, kulturore e artistike.

Me hapa të shpejtë e konkret, trashëgiminë kulturore po e kthejmë tek komuniteti, po e ruajmë për brezat e ardhshëm si dhe po e transformojmë në potencial për zhvillim të turizmit.

Prapa